Vi har nyligen berättat om Niclas Hansen i Mullsjö, genom Försäkringskassan. Han är en av många andra med funktionshinder som drabbas av en hårdare bedömning.

När Andreas Sturesson, som sitter i välfärdsutskottet i Jönköpings kommun, berättar att kostnaden här väntas öka med 30 miljoner i år, vill han inte göra kopplingar till enskilda fall.

Men att det blir dyrare för kommunen är ju en följd av att staten, genom Försäkringskassan, inte tar sitt ansvar för människors behov. När ansökningarna om assistansersättning allt mer avslås skjuts ansvaret till någon annan. Kommuner kan inte, och vi vill inte, lämna människor i sticket, säger Andreas Sturesson.

Han anser att regeringen har begränsat Försäkringskassans resurser genom att säga att kostnaden för assistansersättning inte får öka. Det har lett till hårdare bedömning, fler avslag och människor som hamnar i kläm, mellan stat och kommun. Att motverka fusk är en sak, men när människors grundläggande behov inte tillgodoses är något fel, anser han vidare.

Det märkliga är att det blir så olika bedömning av människors stödbehov. Försäkringskassan avslår, personen vänder sig då till kommunen som ofta ser ett större behov. Men det hjälper ju inte, försäkringskassan kan avslå igen.

Två saker behövs, enligt Sturesson. På kort sikt måste staten ta sitt ansvar för den reform som skapats, skjuta till pengar och ha en generösare bedömning. På lite längre sikt behöver systemet ses över så att det antingen är staten eller kommunerna som genom statsbidrag tar hela ansvaret för stödet till funktionshindrade. I dag har kommunen ansvar för assistans upp till 20 timmar, behov utöver det är Försäkringskassans ansvar.

Det pågår ett arbete i riksdagen för att få till en ändring och det stöds av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Men det är bråttom, det finns ingen post, förutom förskolan, som ökar så mycket som assistansersättningen.

För 2017 fanns det enligt Sturesson 804 miljoner i budgeten för omsorg om funktionshindrade. Det kan jämföras med 341 miljoner för individ och familjeomsorg och 150 miljoner till försörjningsstöd.

Hur gör ni för att lösa kostnadsökningen på 30 miljoner?

Vi inom Alliansen arbetar med budgeten nu. Pengarna måste ju hämtas någonstans men var och hur kan jag inte säga eftersom budgetarbetet fortfarande pågår.