Dags att ta en tur till sommarstugan, shoppa eller gå på högskola i Halmstad? Förbindelserna från Jönköping till Halmstad har fått en rejäl vitamininjektion.

Utbudet går från en direkttur på eftermiddagen till hela fem stycken. Tillsammans med dagens två turer med byten i Vaggeryd och Värnamo blir det totalt sju avgångar.

Den första direktturen går redan 06.20 och är framme vid kusten knappt tre timmar senare. Därefter matar det på i jämn takt under dagen, 09.10 – 11.05 – 13.11 – 15.20 – 16.20 – 18.40.

För de som bor längs mellanliggande stationer får trafikutökningen dubbel effekt. Det blir ju fyra nya avgångar till både Jönköping och Halmstad.

Läs mer:

Indirekt innebär utökningen att det även kommer att finnas fyra avgångar mot Nässjö, eller Nässjö–Halmstad beroende på hur man ser det. Två av dessa turer, de med tågbyte i Vaggeryd, blir relativt smidiga. De övriga två, via Jönköping, tar ungefär en timme extra.

Många av länstrafikens tåg har varit på verkstad. Finns det vagnar tillräckligt för att klara utökningen?

Det har skett en betydlig ljusning på tågsidan. Nu räknar vi också med att få tillbaka flera tåg under de närmaste två veckorna plus att vi kommer att hyra in ett, berättar Charlie Drab som är tågchef på JLT.

De nya turerna har, berättar han, lagts i tidlägen där man i dag inte har någon annan trafik.

Hur påverkas satsningen av de linjearbeten längs sträckan, som har blivit försenade?

De här turerna kan köras i det befintliga systemet. Det blir, enligt Trafikverket, ett avbrott under 2018 när det kopplas in, och då kommer även tidtabellen att kunna göras om.

Läs mer:

De nya turerna har gjorts möjliga genom ett samarbete mellan Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. De närmaste tre åren investeras 15 miljoner kronor för att öka resandet på järnvägen mellan de båda länen. Vad som händer därefter hänger på hur resandet utvecklar sig.

Projektet ses, framför allt från Hallandstrafikens sida, som ett test på om man överhuvudtaget ska satsa på tågtrafiken i framtiden.