Sverigeförhandlingens huvudspår är att höghastighetsjärnvägen byggs med en lånefinansiering. Det meddelades under ett seminarium i Almedalen på onsdagen.

Vi delar Sverigeförhandlingens synpunkter. Det var precis samma budskap som vi hade under vårt seminarium i tisdags, säger Rune Backlund.

Som alternativ två förde Sverigeförhandlingen fram att utbyggnaden av höghastighetsbanan sker via anslag och att det då måste byggas ut etappvis. Då föreslås att sträckan Stockholm–Göteborg prioriteras. Rune Backlund är mycket kritisk till en sådan lösning.

Det skulle ta oerhört lång tid innan vi får full effekt med en anslagsfinansiering. Det skulle bli en halvmesyr. Det är mycket bättre att göra hela läxan på en gång, säger Rune Backlund som trycker på det gynnsamma ränteläget.

Han har i sig inga synpunkter på vilken av sträckorna Stockholm–Göteborg eller Stockholm-Malmö som bör prioriteras om beslutet till slut blir så.

Det jag kan säga är att våra företag och vårt näringsliv har lika stort behov av bra förbindelser söderut som norrut, säger Rune Backlund.

Sverigeförhandlingen ska lämna en slutrapport senast i december. Rune Backlund hoppas därefter på en bred politik lösning i frågan. Såväl Allianskollegorna Moderaterna och Liberalerna som Sverigedemokraterna har tidigare gjort tummen ned till hela höghastighetsprojektet.

Jag uppmanar alla partier att sätta sig ner och diskutera den här frågan som är den helt klart största infrastruktursatsningen sedan stambanan byggdes, säger Rune Backlund.