Jönköpings Länstrafik brottas med ekonomiska bekymmer. I år väntas ett underskott på 25 miljoner kronor. Redan till hösten kan vissa bussturer ställas in och 2018 kan det bli höjda busspriser och indragna linjer.

Det är helt fel väg att gå, säger Erik Hugander (MP), ledamot i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Han påpekar att man inte tagit något formellt beslut i partigruppen eller ihop med Socialdemokraterna men Erik Hugander menar att andra lösningar än besparingar måste till.

 Antingen tar vi av våra privata pengar och åker bil eller så tar vi skattepengar och bygger ut kollektivtrafiken, så att den blir relevant för fler personer, säger han.

Erik Hugander är beredd att höja skatten för att komma tillrätta med underskottet och istället satsa på kollektivtrafiken.

Från alliansens sida är vårt mål att hålla en oförändrad skatt. Det är möjligt att Miljöpartiet tänker föreslå höjd skatt men det är inte vår ambition, säger Rune Backlund (C), ordförande i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Rune Backlund berättar att politikerna nu inväntar tertialrapporten, som beskriver utvecklingen för årets fyra första månader. Efter det kan det bli mindre korrigeringar och effektiviseringar med syfte att hålla nere kostnaderna året ut. Större förändringar kan göras först 2018.

Det finns bara tre vägar att styra detta. Det ena är att bedriva trafiken så effektivt som möjligt, att resande och turer stämmer med behoven. Vi kan också spela på intäktssidan eller med skattefinansiering, säger Rune Backlund.

Han menar att även om ett underskott inte är bra, är summan liten i förhållande till den totala omsättningen för regiontrafiken och regionens totala budget. Rune Backlund tycker att det är för tidigt att säga om underskottet kommer att slå mot busslinjer eller leda till höjda busspriser.

 När vi lägger de ekonomiska ramarna får vi titta på hur det ser ut. Men grunden för kollektivtrafik är att det finns ett tillräckligt stort resandeunderlag, det är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt hållbart om det åker två passagerare per tur, säger Rune Backlund.