Norr om travbanan har vi berättat om det nya industriområde som har börjat bebyggas, efter att ha varit på planeringsstadiet sedan början av 00-talet.

Läs mer:

BK Åkeri bestämde sig för att bygga trots att det inte finns några gator på plats – än mindre några gatunamn. Men var gatorna ska gå och hur stora kvarteren ska vara har varit klart länge, kanske ända sedan 2003 då miljö- och byggförvaltningen fick i uppdrag att upprätta en detaljplan.

Uppdraget att ta fram gatunamn vilar på kultur- och fritidsnämnden, som i det här fallet delegerade frågan till Waggeryds museiförening. I förslaget man fick tillbaka föreslås att hela kvarteret ska heta Tallmon. Huvudgatan föreslås få namnet Ekebergsvägen – efter en gammal körväg norrut mot gården Ekeberg. Två andra (tvärgående?) gator föreslås få namnen Ljungvägen och Tallmogatan. Okontroversiellt, eller?

Gatunamn bör vara så unika som möjligt, annars finns det risk att budbilar och lastbilar kör fel. Ännu värre kan det bli om taxibilar och sjukresor, som ska till Tallgatan eller Ljungvägen, släpper av äldre och handikappade ute i ett industriområde, påpekar Lars Seger (M).

Lars har själv kört taxi och vet hur svårt det kan vara att hitta rätt. Och det har inte blivit bättre sedan dess. Dels, menar han, kan taxiföretagen ha svårt att få tag på utbildad personal, dels byts företagen i takt med de upphandlingar som görs. Många känner varken till geografin eller kunderna.

Vi tyckte att det var bra förslag från museiföreningen, men tog samtidigt till oss av Lars Segers påpekande. Därför har vi bett museiföreningen att tänka om vad gäller gatunamnen, säger ordföranden och nämndkollegan Ewa Magnusson (L).

Vad tycker då Lars Seger att gatorna borde heta?

Tja, varför inte Kott- och Barkvägen?

Samtidigt som gatorna i det nya området är på väg att få namn skickar vi med en undran över vad huvudvägen in i området heter – den som går mot Bondstorp. Det är en vägstump som genom små justeringar har stulit uppmärksamheten från två andra vägar; Jönköpingsvägen och Bondstorpsvägen. Rent tekniskt heter den väg 645 mellan Förborgen och Boda. Praktiskt borde den heta Bondstorpsvägen – men det namnet är ju redan upptaget…