Ett projekt som med naturstenens hjälp både knyter an till historien och samspelar med den framtida stadsbilden, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Stenindustriförbund i ett pressmeddelande.

Bastionsparken vilar på resterna av spetsbastionen Carolus som var en tillbyggnad till Jönköpings slott. Bastionen förstördes i brand på 1700-talet och stenmurarna i Bastionparken ska symbolisera de gamla murarna med skottgluggar under jorden.

För att erövra Stenpriset måste projektet vara estetiskt, hållbart och nyskapande med en bredare förståelse för materialet. Andra nominerade projekt är Brunkebergs torg i Stockholm, Stortorget i Karlskrona och kongressanläggningen Malmö Live.

Förra året tillägnades priset Inblick/Utblick, ett konstverk i Malmö av konstnären Pål Svensson. Vinnaren utses av Stenprisjuryn i höst.