Det sägs att svenskarna har en ovanligt nära relation till naturen. I synnerhet till skogen, en varm famn som vi gärna återvänder till så snart tillfälle ges. Men skogen är också en mörk och hemlighetsfull plats som representerar något farligt, något okänt. Så har det varit i alla tider och känslan lever kvar hos den moderna människan.

Alla som någonsin befunnit sig i en svensk skog vet att det inte krävs särskilt mycket fantasi för att ana skrämmande figurer i knotiga trädstammar eller rotvältor. Om inte annat väcks fantasin till liv när vinden tar tag i granarnas grenverk.

Enligt folktron som förmedlades från generation till generation var skogen hem för olika väsen; här levde trollen, älvorna och skogsrået. Mytologin utgick från fascinationen för skogen och från rädslan för det främmande. Berättelserna lever på sätt och vis kvar, rotade i den så kallade folksjälen, men en gång i tiden var de en självklar del i vardagslivet och uppfattningen om världen.

För en naturfotograf som Mats Andersson har skogen givetvis haft en avgörande betydelse. Han arbetar ofta i miljöerna runt Jönköping, det som en gång var John Bauers värld. I den tidigare "Möten" var det djuren - björn, älg och fågel - som syntes i ett mystiskt, drömlikt skogslandskap (dessa bilder visades på en utställning på Scandinavian Photo i Bankeryd i december).

Skogen fungerar som huvudperson även i hans nya bok "När löven faller". Men det handlar inte längre om naturfotografi, åtminstone inte i konventionell mening.

I "När löven faller" är Anderssons atmosfäriska bilder i det närmaste abstrakta. De visar mörka och ljusa fält, former och konturer som framträder som skuggor. De svartvita, titellösa bilderna vill inte avbilda, inte föreställa något, utan frammana känslor. Och i detta avseende lyckas Andersson mycket väl. Bilderna har en slående styrka.

I den vackert formgivna boken ingår flera längre texter. Det är folksagor från en muntlig tradition, nedtecknade på 1800-talet. I nykter ton beskrivs fantastiska händelser som utspelas i skogens närhet. En särskilt fantasifull sägen handlar om ett skogsrå, som är gift med en helt ovetande man.

En annan historia handlar om varulvar som vandrat till våra breddgrader från Finland. Som bevis för att varulvarna är verkliga beskrivs en händelse där en påklädd karl upptäcks när en skjuten varg blir flådd.

Det är fantasieggande historier som en gång har berättats av de människor som bodde och levde i dessa skogar. Texterna har fått behålla sin ålderdomliga stavning, vilket tyvärr gör dem svårare att läsa och ta till sig. Å andra sidan bidrar språket till att de upplevs som exotiska på ett romantiskt vis. De får fungera som illustration till bilderna, snarare än tvärtom.

Andersson visar en annan inriktning av sin fotokonst i "När löven faller". Han gör det inte enkelt för sig själv, det kan ingen påstå. Bilderna kräver en del uppmärksamhet; en hastig blick gör dem inte rättvisa. Det krävs tid - och kanske lite fantasi - innan bilderna får liv.