LÄS MER: "Du ska passa dig jävligt noga"

Hon berättar att hon såg annonsen från Vuxenutbildningsenheten av en tillfällighet för två månader sedan. Hon sökte tjänsten och när hon fick beskedet att hon hade fått den beslutade hon att lämna Moderata Samlingspartiet i Jönköping och politiken.

Jag har fått nog. Redan från dag ett fanns det de i partiet som inte accepterade att jag var kommunalråd och som inte accepterar demokratiska beslut, säger Carin Berggren.

Enligt henne blossade de interna striderna inom partiet upp redan under nomineringsprocessen inför valet år 2014. Där ville de olika falangerna se olika toppnamn på listorna. Namn som några ville se högt uppe var Thomas Bäuml och Peter Jutterström medan andra ville se Carin Berggren.

Jag blev inkryssad av tre valkretsar och allt gick demokratiskt till. Men det finns personer som inte har accepterat detta. För att stå ut måste man skaffa sig samma sätt och metoder som de har och jag vill inte vara med i det spelet, säger Carin Berggren och berättar om anonyma brev, hot om repressalier och att beslut från interna möten läckte till media.

Har de interna striderna visat sig i frågan om en ny arena?

Alla i partiet tyckte att det blev onödigt dyrt med 548 miljoner kronor. Vi bestämde det gemensamt men under presskonferensen var det jag ensam som fick stå för det beslutet. Det var fegt och det gör att jag längtar efter att få vanliga arbetskamrater i augusti, säger Carin Berggren.

Har du fått kritik för att du och Mona Forsberg (S) haft ett tätt samarbete?

Man har tyckt att vi inte ska synas så mycket tillsammans medan jag anser att vi ska kunna samarbeta. Vår samsyn har gjort att vi har fått fart på frågor som bostadsbyggandet och stadsbyggnadsfrågor. Vi regerar i minoritet där man måste ge och ta, om vi inte vill släppa in SD, säger Carin Berggren.

LÄS MER: Misstroendeomröstning kan bli aktuell

Carin Berggren beskriver partiets andra falang som genuint missnöjd. Enligt henne anser den falangen att Ola Helt borde ha avgått efter och att gruppledaren AnneMarie Grennhag borde ha avgått samtidigt. Det finns också en strid om makten inom partiet.

Den striden kommer att ta ny fart i och med dagens besked. Först ska en ersättare för Carin Berggren utses för perioden fram till nästa val och under nomineringsprocessen ska nya namn fram på kandidater som kan axla kommunalrådsrollen nästa mandatperiod.

LÄS MER: Det är kris inom partiet

Om det blir något kommunalråd. Moderaternas siffror är på riksplanet lägre än Sverigedemokraternas. Möjligtvis kan bråken inom partiet påverka lokala väljare att lägga sina röster på något annat parti.

Jag lägger mig inte i vilka som blir kommunalråd. Från och med den här mandatperioden lämnar jag politiken helt och hållet. Jag vill inte vara med om en ny valrörelse, säger Carin Berggren.

Hur ska man få unga människor att vilja jobba politiskt när ert parti inte kan visa enighet?

Det förvånar mig inte så mycket att vi har ett politikerförakt, politik är många gånger en sandlåda, säger Carin Berggren.

LÄS MER: De avgår efter krismöte

Hon är medveten om att bilden hon nu ger av partiet är hennes "sanning" och att det är en bild som inte delas av de andra.

När jag fick mitt nya jobb och fick se alla omdömen om mig så insåg jag att jag hade glömt att jag är en rätt bra person. Hade jag inte fått med mig så mycket kärlek från början hade jag aldrig orkat detta, säger Carin Berggren som nu vill ägna sitt liv åt familj och sina vänner.

LÄS MER: Kanske någon är rädd för att kvinnor tar för sig