Läs mer: Personalchefen:Tanken är inte att jaga rökare

Under torsdagens kommunfullmäktige röstade politikerna för programmet om en rökfri arbetstid i Jönköpings kommun.

Det innebär att från den första juli får kommunanställda inte längre röka alls under arbetstid eller pauser. De anställda som har kontakt med exempelvis vårdtagare, brukare och elever får inte röka i sina arbetskläder. Däremot är det fortsatt okej att röka under lunchtid.

 Anledningen till att man ska slippa rök på sin arbetsplats är för att det är en källa till ohälsa, sa Anna Mårtensson (L) som också framhöll ekonomiska vinster för arbetsgivaren, i form av minskad frånvaro.

De anställda erbjuds hjälp att sluta röka, genom gratis rådgivning och ersättning för nikotintuggumi med upp till 1 500 kronor.

De anställda som bryter mot förbudet upprepade gånger kan bli drabbade av arbetsrättsliga åtgärder. Moderaterna och Sverigedemokraterna var emot förslaget.

Ska man drabbas av arbetsrättsliga åtgärder bara för att man är rökare? ifrågasatte Peter Jutterström (M).

Staffan Ekelöf (SD) sa att partiet hade ställt sig bakom om det enbart handlat om passiv rökning.

 Det här handlar om att begränsa friheten även när andra inte drabbas, menade han.

Övriga partier ställde sig bakom programmet.

Det här är en långsiktig strategi. En rökfri arbetsmiljö gör det lättare att sluta och svårare att börja röka, sa Margareta Strömberg (KD).

 I dag kan man se hur personal står utanför rökfria områden och röker. De utgör ett dåligt exempel för unga som ser vuxna lämna sin arbetsplats för att gå och röka någonstans, sa Ewa Swedberg (S).

Läs mer: Fimpa annars ingen operation