Tre av de fyra männen som i tingsrätten fick fängelsestraff för den omfattande cannabisodlingen i norra Skaraborg satt fortfarande häktade när tidningen

Nu häktas även den fjärde mannen, restaurangägaren från Jönköping, och döms till ett sexårigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott.

Brodern, som också är från Jönköping, i tingsrätten, men döms nu även han till sex års fängelse.

Stockholmaren, som anses ha haft störst kunskap om hur man odlar cannabis professionellt, får fyra och ett halvt år, vilket är ett år längre än det straff som tingsrätten slog fast.

Den fjärde mannen, hemmahörande i Eksjö, döms till fem och ett halvt års fängelse.

Åklagaren har i sin överklagan framhållit sin uppskattning av cannabisodlingens omfattning, samt att en av männen, restaurangägaren från Jönköping, har varit

Hovrätten har i straffbedömningen uppenbarligen gått med på vår linje att det var en närmast industriell framställning av cannabis med omfattande material som har krävt mycket arbete och stor kunskap, säger åklagare Jenny Karlsson.

Den 33-årige restaurangägaren dömdes i tingsrätten till endast fem månaders fängelse för nio narkotikabrott av normalgraden, vilket ansågs verkställt i och med häktningen. Åklagare hade yrkat på fängelse i 8-10 år för grovt narkotikabrott – samma straff som hon yrkat även för de andra tre männen inblandade i knarkfabriken.

När man läser hovrättens bedömningar, framför allt av den svårbedömda mängden cannabis som framställts, förstår jag att man landar i något lägre straffvärden än vad vi hade yrkat, säger åklagare Jenny Karlsson.

Hovrätten upphäver nu tingsrättens förordnande att fängelsestraffet ska anses verkställt och 33-åringen blev under tisdagskvällen häktad.

Vi har framhållit bra bevisning i form av bland annat sms-konversationer i både tingsrätten och hovrätten, som har resulterat i att denne man, som tidigare fick fem månader, nu kan dömas som medgärningsman och få ett sexårigt fängelsestraff, säger åklagare Jenny Karlsson.

Försvarsadvokaterna cannabis som tillverkats i fastigheten. Vid polisens hittades 515 cannabisplantor i fastigheten, men det har enligt båda sidor varit svårbedömt hur mycket som egentligen har framställts under de sju åren som odlingen var verksam.

Ytterligare tre män från Eksjö dömdes i tingsrätten till samhällstjänst och skyddstillsyn för sin inblandning i knarkodlingen.

Om åklagaren väljer att lämna ärendet här, är ännu inte klart.

Fallet rör flera olika frågor som kräver att vi går igenom domen grundligt innan vi tar det beslutet, säger Jenny Karlsson.