Det säger Johanna Gardeström, koordinator för Vindelälven-Juhtatdanka som är ett område som kandiderar till att bli ett biosfärsområde.

Hon var en av deltagarna under det biosfärsmöte som anordnats av Östra Vätterbranterna under två dagar. Till det har styrelserna i de fem olika biosfärsområdena i landet bjudits in.

Men inte bara det.

Även representanter för kandiderande biosfärsområden Voxnadalen och nämnda Vindelälven-Juhtatdanka medverkade.

Sällskapet har bland annat besökt Uppgrenna Naturhus, haft en exkursion med Projekt Lövsuccé och genomfört en workshop om Lima action plan.

Det sistnämnda handlar om att översätta det som beslutades under Limamötet till svenska förhållanden.

Vi vill ha en enhetlig syn på hur vi ska jobba med detta nationellt. Det är en viktig del av vårt möte, säger Josefine Gustafsson, koordinator för Östra Vätterbranterna.

Ett område där det finns beröringspunkter och som diskuterades är ekoturism och hur den ska kunna utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Ett annat handlar om vindkraft där biosfärsområdena kan verka som en mötesplats för en dialog mellan olika parter.

Det är givande och mycket intressant att träffa representanter för de olika biosfärsområdena. Det är något som vi hoppas ska fortsätta och utvecklas i framtiden, säger Johanna Gardeström.