Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Inte billigt, men vad är alternativet?

Nya höghastighetståg är dyra men en viktig möjlighet, skriver Jönköpings kommunalråd Ann-Marie Nilsson (C) i en replik. Ledarredaktionen svarar direkt.

Med anledning av ledaren om höghastighetstågens framtid (29/6) behövs några tillrättalägganden.

Med anledning av pandemin har staten gått in med stora resurser för att underlätta för näringsliv och enskilda människor. Samtidigt talas det också om vad som behöver göras för att ”kicka” igång ekonomin när pandemin klingar av.

I en lågkonjunktur är det precis rätt att se över vilka investeringar vi behöver göra för att långsiktigt skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Varför är då nya stambanor som knyter ihop stora delar av landet så viktigt?

Utredningar visar en brist på kapacitet i järnvägsnätet vilket innebär förseningar och trängsel på spåren men också svårigheter att sköta underhållet. Faktum är att tågresandet dubblerats på 20 år. Därför måste infrastrukturen utvecklas.

Trängseln på spåren är störst i södra Sverige. Järnvägen är ett sammanhållet system och om inte kapaciteten finns i södra Sverige så kommer inte viktiga godstransporter från norra Sverige fram i tid.

Jönköpings kommun samarbetar med regioner och andra kommuner för att förbättra befintlig järnväg. Ett exempel på det är järnvägen Jönköping/Nässjö/Värnamo.

Vi har ett nätverk med kommunerna längs Jönköpingsbanan som Falköpings kommun en gång tog initiativet till i syfte att verka för bättre standard och för att Jönköping sågs som en viktig målpunkt.

Tåg är kapacitetsstarkt och med modern järnväg kan flera resor flyttas från såväl lastbil och bil som flyg, en viktig klimatåtgärd.

Flera utredningar visar på möjligheten med nya stambanor. Det finns naturligtvis de som talar emot detta, men sällan eller aldrig svarar de på frågan; vad är alternativet? Antagligen ett utbyggt vägnät. Då ska man ha i åtanke att ett dubbelspår för tåg motsvarar 15 filer på motorväg.

Det är positivt att regeringen gett ett uppdrag till Trafikverket att nu uppdatera och komplettera uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg. Jönköpings kommun kommer även fortsättningsvis att bidra med det vi kan för att skapa goda förutsättningar för framtiden.

Ann-Marie Nilsson (C)

kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun

SVAR DIREKT

Det är ett hopplöst politiskt svar Ann-Marie Nilsson (C) ger skattebetalarna. Det kan summeras som: Vi kan inte bygga billigt, men vad ska vi göra?

Att kapacitetsbrist råder är bara delvis sant. Bristen finns främst kring de tre största städerna samt för godstrafiken runt Hallsberg, enligt Trafikverkets generaldirektör.

Det är billigt att köra tåg i Sverige, så givetvis körs mycket. Som nationalekonomen Jacob Lundberg beskrivit det (SvD, 3/6): ”Att hävda att järnvägskapaciteten är slut är som att säga att kapaciteten för hemelektronikbutiker är fylld bara för att butikerna är fulla under mellandagsrean.”

Tyvärr är inte förslaget om nya stambanor särskilt väl utformat. Enligt nuvarande plan ska banorna byggas för blandad trafik. I Tyskland har det gett dålig punktlighet för snabbtågen, och det är dessutom dyrare än renodlade höghastighetsbanor. Enligt SJ kan det betyda att de snabbaste tågen aldrig köps in.

Därtill visar forskning att spårbyggen i snitt blir 50 procent dyrare och passagerarvolymen i snitt överskattas med 50 procent. Det borde få alla rationella politiker att dra i bromsen.

I stället slår Nilsson ut med armarna och ber kritikerna förklara vad alternativet är. Det är bakvänt. Det är politikens uppgift att förklara hur man ska lösa de problem som med hög sannolikhet uppstår, eller varför det trots vetskapen om dessa ändå är rätt att fortsätta.

Att Nilsson inte lyckas med det visar hur insyltad politiken är i en idé som utifrån framstår som alltmer orimlig.

Ledarredaktionen