Ett högt patienttryck och för få tandläkare har gjort att det blivit långa väntetider på Folktandvården i Jönköpings län. Ett brev har skickats ut till patienter som fått vänta länge och där står det följande:

"Vi har inte glömt bort dig! Folktandvården i Jönköpings län har under en längre tid haft ett högt patienttryck. Det stora vårbehovet har medfört att du som patient får vänta längre än vanligt för att få komma till oss. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska våra väntetider, bland annat har vi stort fokus på att rekrytera fler tandläkare. Vi hoppas att du som patient har förståelse för att du får vänta längre än planerat för att få komma till oss."

Agnetha Bartoll är tandvårdsdirektör i Region Jönköpings län:

Vi står mitt i en generationsväxling just nu där de äldre tandläkarna går i pension och de yngre inte har tillräckligt med rutin för att ersätta de äldre. Vi har även en del vakanta roller som vi inte kunnat fylla.

Det är inte bara i Jönköping som det saknas tandläkare utan i flera andra delar av Sverige.

Det finns bara fyra stora tandläkarutbildningar i Sverige och det behövs fler. Vi är en av 21 regioner som alla konkurrerar om nyutbildade tandläkare från någon av dessa utbildningar.

Vad gör ni för att få in fler tandläkare i länet?

Vi jobbar med det här hela tiden och i nuläget försöker vi bland annat få in nyanlända som kan komma in och börja jobba så snabbt som möjligt och även få in fler personer på extra tjänster.

Jönköping University har planer på att starta en tandläkarutbildning i Jönköping. Den förväntas starta 2021.

Kommer bristen pågå fram till utbildningens eventuella start 2021 då?