Jönköpings-Posten har tidigare berättat om en rad allvarliga brister boende,

Nu har även Arbetsmiljöverket genomfört en inspektion.

Vår inspektion har inget med IVO:s granskning att göra, utan vi genomför en nationell granskning av arbetsmiljön inom vården, säger Kristina Leander, arbetsmiljöinspektör.

Inspektionen som genomfördes den 11 januari visar på en rad brister i boendets arbetsmiljöarbete.

Skämningsfors saknade skriftlig redovisning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. De kunde inte heller visa hur de riskbedömer den sociala arbetsmiljön. Riskbedömningen ska ligga till grund för en handlingsplan som visar hur arbetsgivaren förebygger ohälsa och olycksfall bland personalen.

Skämningsfors har enligt rapporten uppgett att de genomför riskbedömningar när nya boende anländer. Dock har de inte kunnat visa upp någon sådan för inspektörerna.

Boendet har även själva angett att framförandet av fordon i tjänsten är en arbetsmiljörisk, de kan dock inte visa upp någon aktuell trafiksäkerhetspolicy.

Den 24 maj gör Arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion. Då måste Skämningsfors visa att bristerna är åtgärdade och att personalen varit delaktiga i åtgärderna annars kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller näringsförbud.