Statistik från Brottförebyggande rådet visar att antalet anmälda knivbrott ökat med 29 procent sedan 2013.

Fredrik Klyver, stationsbefäl på polisen i Jönköping, har tagit del av statistiken men tycker inte att ökningen märks av i praktiken.

– Antalet individer som har kniv på sig är ju förhållandevis få. Det är ju inte gemene man som går runt med kniv, säger han.

Brott mot knivlagen upptäcks i stort sett alltid i samband med andra brott eller omhändertaganden för berusning. I dessa fall innebär brottet att personen i fråga burit kniv på allmän plats.

Det är ytterst sällan polisen utreder brott där kniven faktiskt använts.

– Den här stora mängden anmälda brott mot knivlagen är ju i samband med omhändertagande. Inte att de har använt kniven utan för att de har haft kniven på sig, säger Fredrik Klyver.

Fredrik Klyver berättar att det endast är tillåtet att bära kniv om man har ett legitimt syfte att göra det, till exempel om man använder kniv i arbetet eller om man ska ut och fiska.

Om en person anträffas med kniv på stan skulle denne teoretiskt sett kunna påstå sig vara på väg ut för att fiska eller jaga, men det är många andra parametrar som vägs in i bedömningen.

– Det är ju många som använder den förklaringsmodellen, att de ska ut och jaga eller fiska, men man får tänka på tid och plats, vem personen i fråga är och hur sannolikt det är att personen i fråga ska ut och jaga.

Så det är en dålig idé att gå runt på stan med en kniv om man ska ut och fiska?

– Ja, det är en dålig idé. Framför allt en fredagskväll klockan 23.