Vi har i flera artiklar berättat om Arbetsmiljöverkets missnöje med förhållandena på skolor i Vaggeryds kommun.

Läs mer:

Vid senaste mötet i barn- och utbildningsnämnden beslutades att bullerproblemen mellan gymnasiet och förskolan i Vaggeryd ska åtgärdas genom att byta glas och isolera bättre. Lokalerna gränsar till varandra. Det blir en lösning som kommer att behövas i 1–2 år tills den nya förskolan i Södra Park är byggd.

Bullerproblem II, mellan gymnasiet och musikskolan löses genom att låta musikskolan stanna på Hjortsjöskolan, dit den flyttats temporärt.

Till ventilationsåtgärder på skolorna Fågelfors och Hjortsjöskolan finns pengar avsatta. Men det händer inget under sommaren, trots att deadline för vitet om 400 000 kronor för Hjortsjöskolan är satt till den 1 september.

Dels är det nu en budget som ska klubbas igenom, dels handlar det om stora åtgärder som är svåra att planera in i tid, säger nämndordförande Jenny Larsen.

Viteskravet på 300 000 mot Fågelforsskolan är överklagat till Förvaltningsrätten.

Läs mer:

Totalt kan ventilationsproblemen, enligt fastighetsenheten, komma att kosta flera miljoner kronor att åtgärda.

Vi hoppas kunna bli bättre på arbetsmiljöarbete. Planen är att med hjälp av it-stöd få en bättre koll på vad som behöver åtgärdas och var, säger Jenny Larsen.