Kjell Boberg har gjort sig känd för sitt engagemang i hembygden och sitt minst lika stora motstånd mot militärens agerande runt skjutfältet.

Relaterat till artikeln

Men den här gången riktas intresset åt andra hållet, mot Hult och Västergården, där han bort tillsammans med sin fru, Ann.

Paret köpte gården 1998, efter att den stått öde i ett kvarts sekel. Det innebar samtidigt en återkomst eftersom fastigheten tidigare funnits i släkten Boberg.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden - på bilden, tillkom på 1830-talet. Under årens lopp har den moderniserats, vilket inneburit att dess utseende förändrats. Stora fönster sattes in och korkmattor rullades ut.

Så här såg det ut i mangårdsbyggnadens kök när Kjell Boberg dryftade skjutfältsfrågan med bland andra kommunalrådet Gert Jonsson (M).

Foto Gunnar Hoglund

Toa i tillbyggnad på baksidan

Makarna tog tidigt beslutet att återställa byggnaden i ursprungligt skick, vilket innebar att många av dagens moderniteter som tvättstuga, toalett och dusch, utlokaliserades till en tillbyggnad på baksidan.

Även exteriört har den tidigare miljön, så långt det varit möjligt, återställts i ursprungligt skick.

Ansträngningarna i Hult har uppenbarligen fallit i god jord hos juryn, som i huvudsak har bestått av ledamöter från kultur- och fritidsnämnden. Den har även bestått av proffs i form av teknisk chef och en bygginspektör.

Liksom andra kommunala priser kommer byggnadsvårdspriset att delas ut i Skillingehus i anslutning till fullmäktiges avslutning den 10 december.