Många Huskvarnabor väntar på byggstarten av det nya stadshuset, nu kan de få vänta till början av sommaren. Upphandlingen måste göras om.

– Vi räknade med att det skulle vara klart i februari, det blir en försening på cirka fyra månader, säger tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M).

Bakgrunden är att det uppstått oklarheter kring upphandlingsunderlaget på cirka 700 sidor som delades ut i slutet av förra året. Några av de entreprenörer som lämnade in anbud hade inte lämnat in fullständiga uppgifter på den del som gäller Ica-butiken. De som hade lämnat in ett fullständigt anbud låg utanför kommunens kostnadsramar. När en entreprenör överklagade upphandlingen så valde kommunen att göra om hela upphandlingen, hellre än att vänta ut en dom i förvaltningsrätten som kan dröja i flera år.

När frågan diskuterades i kommunfullmäktige så reagerade den socialdemokratiska gruppen, de tycker att hela projektet har tagit för lång tid.

Ett av skälen till att det behövs ett nytt stadshus är att det finns brister i arbetsmiljön i det gamla huset.

– Det innebär att personalen får vänta ytterligare på en bättre arbetsmiljö vilket inte känns bra, säger Mikael Rydberg (S).

Han påpekar att det nya stadshuset är viktigt för utvecklingen i hela Huskvarna centrum.