LÄS MER: De vill bygga arenan på Jordbron

LÄS MER: Spindeln i nätet talar ut om arenan

Carin Berggren tycker att redan prislappen på 548 miljoner kronor för en ny arena är för mycket. Hittar man nya överraskningar i form av farliga ämnen i marken som kostar ännu mer är hon beredd att se över arenan också.

Jag är rädd för att kostnaderna ska skena iväg. Då får vi se vad vi kan skala bort på själva arenan. Vi får fråga oss om allt som finns med nu verkligen är nödvändigt, säger hon.

Hjälper inte det finns det ett delbeslut i från Skulle det visa sig att kostnaderna drar iväg långt utöver de 548 miljoner kronorna kan politikerna fatta ett nytt arenabeslut. Om det kommer fram nya uppgifter som på ett "betydande sätt avviker från underlaget" ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige.

LÄS MER: Ett annat beslut hade tagit död på J–Södra

Ännu så länge är det ingen som vet. Det är många utredningar kvar att göra innan arbetet kan gå vidare. Ingen vet heller hur omfattande en eventuell sanering av marken blir.

Den dyraste nivån är att gräva bort föroreningarna men det finns flera andra alternativ. Men alternativet att bygga arenan ovanpå den förorenade marken finns inte, säger Niklas Aronsson, enhetschef för samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen.

Redan i samrådet, i november förra året, sade länsstyrelsen ifrån att kommunens miljötekniska underlag var för knappt och att det saknades flera nödvändiga utredningar för att bedöma om platsen var lämplig.

Vi behöver expertis för att få veta vilka åtgärder som krävs och det kommer att speglas mot ekonomin, säger Niklas Aronsson.

LÄS MER: Sylvebo: Arenadriften måste hanteras

Fredrik Sandberg Svärd, miljöingenjör på tekniska kontoret, säger att man vet att det finns högre halter av föroreningar i djupare jordlager i den gamla tippen medan det är renare närmare ytan. Det har undersökningarna av föroreningarna i marken visat.

Nu ska vi gå vidare och göra tätare provtagningar för att se om de gamla resultaten stämmer, säger han.

Nästa steg är en stor utredning av eventuella risker för människors hälsa och för miljön. Lakvatten med föroreningar från tippen kan rinna ut i Tabergsån som i sin tur leder till Munksjön och i sista hand till Vättern.

LÄS MER: JP:s läsare om arenan: Skönt att det är klart

Utredningen ska också ge förslag på vilka åtgärder man kan göra för att förhindra riskerna. Den görs av konsultföretaget Vatten–och Samhällsteknik AB.

Två utredningar handlas nu upp. Den ena ska utreda hur mycket deponigas det finns i marken och den andra ska utreda eventuella föroreningar i dagvattnet.

Går det att bygga arenan ovanpå en förorenad mark utan att först sanera den?

Det finns många saker vi måste ta hänsyn till. Vi har exempelvis Tabergsån precis bredvid. Man får tänka sig för så att man inte försvårar en framtida sanering. Det känns som om man måste ta ett helhetsperspektiv, säger Fredrik Sandberg–Svärd.

• Förslag på åtgärder som gör marken blir lämplig att bygga på – och om kostnaden blir rimlig

• Ett helhetsperspektiv som redovisar om det är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga på soptippen

• Framkomligheten på E4 måste säkerställas i en trafikutredning

• Markföroreningarna måste utredas och hur de påverkar Tabergsån och grundvattnet.

• Samma bullernivåer som för lägenheter