Att Carina Ödebrink skulle få ett ledamotsuppdrag stod klart när fördelningen av utskottsplatserna var klar under torsdagen.

– Jag ser fram emot arbetet. Människors trygghet och kampen mot den organiserade brottsligheten har ju verkligen stått i fokus de senaste åren, säger hon i ett pressmeddelande.

Justitieutskottet, där Carina Ödebrink får sällskap av vice ordföranden Andreas Carlsson (KD) från Mullsjö, har 17 ordinarie ledamöter och är ett av riksdagens totalt 15 utskott.

Carina Ödebrink kommer att arbeta särskilt med frågor som berör rättspsykiatri, kriminalvård och stöd till brottsoffer.

– För mig är det viktigt att de beslut vi fattar har ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv med fokus på barn och unga, säger hon.