Efter Jönköpings-Postens artikel om blev reaktionerna starka. Bland annat till Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Det krävs en lagändring, sa han till JP när han skickat in sin fråga om vad regeringen gör åt saken.

Nu har han fått svar. Åsa Regnér skriver bland annat om vikten av att "intentionerna med LSS upprätthålls" och att det har gjorts flera åtgärder, bland annat en utredning, för att se hur den nya rättspraxis som Försäkringskassan nu lutar sig mot påverkar den enskilde som är i behov av hjälp.

Jag är besviken över att Åsa Regnér inte kommenterar förslaget om en lagändring som Kristdemokraterna krävt för att återupprättar LSS som den frihetsreform den en gång var för personer med funktionsnedsättning. Det krävs en lagändring. Men i stället tar Regnér upp att det kan krävas en tydligare lagstiftning i de fall assistansersättningen dras in. Det är ett häpnadsväckande svar, säger han.

Han är inte nöjd och berättar att han kommer att driva frågan vidare.

Det är angeläget att regeringen snabbt drar tillbaka de hårdare direktiv som man gett till Försäkringskassan och som lett till de allt hårdare bedömningarna.