LÄS MER:

Tidningen rapportade i oktober att efter att ha blivit sjuka av bakterien campylobacter som finns i kyckling. Risken för att insjukna finns för de som äter kycklingkött som inte är helt genomstekt. Rapporter om människor som insjuknat av cympylobacter kommer från hela Sverige. Totalt registrerades omkring 6 900 fall under 2016.

TT uppger att ett uttalande från den högst ansvarige för smittskyddet i Sverige, statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten, har tagits bort. I uttalandet säger Anders Tegnell att campylobacter kommer från svensk kyckling. Det visar mejlväxlingar mellan Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten som TT har tagit del av inför informationen om I utskicket nämndes inget om smittkällan utan det fokuseras alltjämt på information om att vara noga med hygienen. Jordbruksverkets avdelningschef Ingrid Eilertz har inte velat kommentera mejlväxlingen.

TT har ringt runt till flera olika smittskyddsläkare i landet. De är övertygade om varifrån smittan kommer – kyckling uppfödd i Sverige.

– Vi har en tydlig koppling till kycklingkött. Samma typ av campylobacter finns hos patienter och på kycklingen, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län till TT.

LÄS MER: Hundratals sjuka av färsk kyckling

Peter Iveroth får medhåll av andra smittskyddsläkare.

– Något har hänt som förändrat produktionsförhållandena, så att risken för att infekterad kyckling når konsumenterna har ökat, säger Helena Palmgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Smittskyddsläkarna tycker att situationen är allvarlig och känner frustration över att informationen inte når konsumenterna.

Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Region Kronoberg, pekar på det faktum att det vidtas helt andra åtgärder vid salmonella, en sjukdom som inte är allvarligare än campylobacter.

– Vi har väldigt hög svansföring vid salmonella. Då slaktar man ut hela besättningar, men inte vid campylobacter som man kan bli minst lika sjuk av. Man kontrollerar alla besättningar för campylobacter, men sedan gör man ingenting. Det är väldigt konstigt, säger han.

– Vi har inga andra smittsamma tarmsjukdomar där vi accepterar att över 5 000 personer smittas i Sverige av en känd smittkälla utan att vi gör något åt det, fortsätter Peter Iveroth.

För Jordbruksverket i Jönköping är det känsligt att peka ut svenska kycklinguppfödare. Förhoppningen är i stället att kycklingbranschen självmant ska komma till rätta med problemen.