Vi har tidigare berättat om Vaggeryds vindbrukspark, där projektören Baywa.r.e vill bygga 27 vindkraftverk.

Läs mer:

Då beskrevs det som ett underifrånprojekt, där 70–80 markägare har skrivit på en lista om att de är beredda att släppa till mark.

Jag tror inte att de riktigt vet vad det kommer att innebära att ha vindkraftverk inpå husknuten. Många har nog räknat med att tjäna bra med pengar på att arrendera ut marken, men flera på listan kommer inte i fråga av olika anledningar, säger Carl Gunnar Gustavsson som själv bor i Åkers-Ryd, en mil väster om Skillingaryd.

Han berättar om kraftverk som har strukits på grund av exempelvis fornlämningar i marken. Häckande kungsörnar är en annan omständighet som han tror kommer att påverka.

Nyligen överlämnade CG en protestlista med 121 namn. De omfattar bland annat samtliga boende i Ryd och Stora Föreberg.

Vi är alla sådana som plötsligt bara kommer att få vindkraftverk rätt upp i ansiktet. De ska stå drygt 600 meter från närmaste hus – jag får ett 200 meter från min markgräns.

Avståndet är kort menar han, speciellt med tanke på att de verk som nu planeras ska vara 250 meter höga.

Läs mer:

Kortfattat, vad är, enligt dig, det värsta med vindkraft?

Främst ser jag dem som en miljöförstöring, de sprider giftiga ämnen omkring sig både när de går som de ska och när de havererar. Dessutom är de förfulande och bullrande – någon har jämfört det med att ha en diskmaskin som ständigt arbetar.