Händelsen inträffade i förra veckan på en verksamhet inom Jönköpings kommun som inte är ett äldreboende.

Personal på boendet hade slagit larm efter att en person hade drabbats av feber och huvudvärk. När en sjuksköterska iklädd skyddsutrustning åkte ut till boendet hade febern gått ned och bedömningen gjordes då att det troligen inte var covid-19. Det innebar att boendepersonalen inte fick tillgång till skyddsutrustning för den fortsatta omvårdnaden.

– Allt togs med tillbaka och vi fick höra att det inte var något som vi kunde behöva, säger den anställde.

Visir med hål

Efterföljande dag fick den sjuka personen feber på nytt och ett test visade då att personen var smittad av coronaviruset. Två dagar senare behövde personen läggas in för sjukhusvård.

Efter det positiva provet lämnades skyddsutrustning till boendet. Enligt den anställda kvinnan var skyddsvisiren amatörmässigt tillverkade och inte säkra att använda och de fick bara ett fåtal munskydd.

– Det var egentillverkade visir av overhead-blad och skumgummi. Det var dessutom hål i vissa av visiren och flera var hopklistrade med varandra, säger hon.

Ett skyddsvisir fotograferat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Foto Janerik Henriksson/TT

För personalgruppen har oron tilltagit efter att det stått klart att de i flera dagar befann sig i en situation där risken att smittas var stor. Kvinnan som JP har talat med har inte testats för coronaviruset, men säger att två kollegor hittills var testat positivt. Hon är kritisk till kommunens beredskap.

– Corona har nu "knackat på dörren" i två månader och det går inte att säga att det är överraskande. Ändå känns det som de ansvariga är helt villrådiga.

Få positiva test

Stefan Österström, socialdirektör i Jönköpings kommun, säger att det inträffade är beklagligt. Han tillbakavisar att det saknas rutiner för hur bedömningar ska göras och vilken skyddsutrustning som ska användas.

– Vi ska ha med i beräkningen att vi inom kommunens omsorg under de senaste veckorna har gjort omkring 2 000 test för covid-19 och bara omkring 20 test har varit positiva vilket betyder att vi inte har någon stor smittspridning. Sjuksköterskan som kallades till boendet hade sannolikt även med det i sin bedömning. Sett i backspegeln går det förstås att säga att saker borde ha gjort annorlunda i det enskilda fallet, men jag kan inte säga att det just där och då gjordes en felaktig bedömning. säger Stefan Österström.

Skyddsutrustning finns

Att skyddsutrustningen som personalen på boendet senare fick tillgång till skulle ha varit amatörmässigt tillverkad tycker han låter konstigt.

– Vi inom omsorgen har tillräckliga lager med skyddsutrustning som är fabrikstillverkad och godkänd att använda. Det är bara att beklaga om personalen i det enskilda fallet inte fick rätt utrustning, säger Stefan Österström.

Stefan Österström, socialdirektör i Jönköpings kommun.

Foto Anna Ekström

Sedan coronapandemin bröt ut har svenska myndigheter särskilt betonat de stora riskerna för att viruset ska drabba äldreboenden, men inte sagt så mycket om andra kommunala verksamheter.

– Äldreboenden har en annan direkt tillgång till sjukvård, men vi har inte en lägre prioritet för andra typer av boenden, säger Stefan Österström.