Begränsad framkomlighet och otydligheter i cykeltrafiken är orsaken till att många väljer bilen istället för cykeln. Det menar Marcus Wilhelmson och Simon Zachrisson från Cykelfrämjandets infrastrukturgrupp, som engagerar sig för cykelpolitik, infrastruktur och stadsplanering.

Som cyklist ska man känna sig uppskattad för att man har valt bort bilen och då måste det finnas en tydlig infrastruktur som gör det smidigt att komma fram. Staden tjänar på varje cyklist, det är tio meter kortare bilkö, säger Marcus Wilhelmson.

I Jönköping finns många cykelbanor, men rätt som det är kan den ta slut. Cyklisterna tvingas ut på övergångsställen eller på bilbanan, vilket medför osäkerhet och irritation bland trafikanterna.

Cyklisterna har inte förutsättningen att sköta sig när infrastrukturen är som den är i dag. Man ska inte behöva tolka reglerna för att cykla säkert. Tydlighet som exempelvis färgseparerade cykelbanor och skyltar om väjningsplikt skulle underlätta för alla trafikanter, säger Simon Zachrisson.

På vissa ställen har man medvetet skapat konfliktytor, där tanken är att otydligheten i en korsning ska öka samspelet mellan alla trafikanter.

Man designar så att det blir konflikt. I sådana situationer slutar det bara med att störst blir först, alltså bilarna, säger Marcus Wilhelmson.

Marcus Wilhelmson och Simon Zachrisson är initiativtagarna bakom facebookgruppen "Cykelstaden Jönköping", där cykelpolitik och infrastruktur diskuteras flitigt. Tanken är att gruppen ska vara ett bra verktyg till att samla cyklisternas åsikter och förslag för att sedan lyfta inför politikerna.

Cykeln måste bli en norm, både bland invånare och i stadsplaneringen. Valet att cykla ska inte bara vara för dem som tänker på miljön eller på sin motion, utan det ska väljas för att det faktiskt är det smidigaste färdsättet, säger Marcus Wilhelmsson.