LÄS MER: Sylvebo: Höghastighetsbanan är Jönköpings framtid

LÄS MER: Pengar i sjön om järnvägen krånglar

Höghastighetsbanan är inte samhällsekonomiskt lönsam. Den slutsatsen drar Trafikverket efter att ha vägt nyttor, som snabbare resor, större arbetsmarknad och minskad klimatpåverkan mot kostnaderna för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

För Jönköpings del skulle dock höghastighetsbanan kunna innebära tillväxt och utveckling och många kommunpolitiker driver frågan om snabbtåg och en Jönköpingsstation hårt.

Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen är överens om att stationen bör ligga vid Södra Munksjön.

Beslutet är baserat på Trafikverkets utredningar av olika stationsalternativ men Trafikverket fortsätter att utreda fyra olika alternativa stationer: Två olika alternativ vid Södra Munksjön, Tenhultsdalen norr och Odensjö.

Stationsläget inte spikat

Det troliga är att det blir som Jönköpings kommun vill, men om stationen vid Munksjön inte klarar alla lagprövningar kan andra stationslägen bli möjliga.

Det skulle också kunna handla om att kostnaderna för det utpekade stationsläget skulle bli för höga, säger Andreas Hult, projektchef på Trafikverket.

Enligt Trafikverket är just tillgängligheten fördelen med en station vid Södra Munksjön.

Förutsättningarna för arbetspendling skulle bli bra, vilket skulle förstora regionen. En station här skulle därför ge mest tillväxt och utveckling i och runt Jönköping jämfört med om stationen skulle ligga längre ut.

Stadsutvecklingen runt stationen skulle också bli större om stationen låg här.

Men det blir också dyrt och restiderna skulle bli längre. Många människor kan också störas av bullret om stationen hamnar nära centrum.

En järnväg genom Jönköpings tätort, via en station vid södra Munksjön, skulle bli bra mycket dyrare än räls söder och öster om tätorten.

Ska vi ned i Jönköping blir det stora höjdskillnader. Då får man lösa det genom mer eller mindre långa tunnlar och broar, säger landskapsarkitekten Eva-Lisa Andersson.

Samtidigt skulle staden utvecklas mer om stationen hamnar nära staden, än mer otillgängligt söderut.