Bankeryd

Ett 30-tal barn går på förskolan Bågskytten och ett 20-tal berörs när förskolan stängs efter sommaren.

Peter Lindström, förskolechef, berättar att det minskade barnantalet inom Bankeryds förskoleområdet innebär att kostnaderna behöver minskas med cirka två miljoner kronor. Om Bågskytten behålls blir behovet av att minska kostnaderna två och en halv miljon kronor, det skulle innebära att personaltätheten behöver minskas ytterligare.

– Dessutom får vi räkna med högre kostnader för timvikarier, då fyra istället för tre förskolor måste hållas öppna. Samordning av öppning och stängning måste göras på fyra istället för tre, en exakt summa för detta är svårt att ge, säger han.

Personal bakom

Han berättar att det finns fler samordningsfördelar med tre istället för fyra förskolor och att personal, efter viss vånda, ställt sig bakom beslutet genom sin samverkansgrupp.

– Vårt fokus är att behålla en så hög personaltäthet i grupperna som möjligt, säger han och drar en koppling till förskoleupproret där personal säger att personaltätheten är för låg.

Han betonar att beslutet inte är kopplad till någon generell besparing inom förskolan.

– Några sådana beslut finns inte. Behovet att minska kostnaderna består uteslutande i att området tappat intäkter i forma av att färre barn behöver plats. Förskolans budget bygger på en peng per placerat barn, säger han.