Gymnasieeleverna Yotam, Nils, Christian, Alexander och Johannes hittade spår av granulat i ett vattendrag intill konstgräsplanen Zinkensdamm i Huskvarna. De har i sitt gymnasiearbete undersökt hur granulat på konstgräs sprider sig till närliggande mark och vattendrag. Deras undersökning visar att spridningen finns, men ännu inte är stor.

– Mängden granulat i närmiljön avtar med avståndet från konstgräsplanen, säger Nils Lindell, men den spridningen kan vara illa nog.

Lennart Johansson, biologilärare på Erik Dahlbergsgymnasiet, berättar att granulatet består av miljöfarliga mikroplaster som lätt tas upp av smådjur. De giftiga ämnena riskerar sedan att sprida sig vidare uppåt i näringskedjan och på så sätt kan även de större djuren påverkas negativt. Det finns också en risk för att de skadliga ämnena sprids i avloppen.

– Om mikroplasterna sprider sig från mindre vattendrag till Vättern kan dricksvattnet bli förgiftat. Den risken är i dagsläget inte något hot, säger Lennart.

Gymnasiekillarna påpekar att man inte behöver vara allt för orolig för granulatets miljöpåverkan så länge konstgräsplanerna sköts på rätt sätt. Det vill säga genom slutna dräneringssystem och återanvändning av spillt granulat.

– Vi vill uppmana alla fotbollsspelare att tänka på hur de hanterar sin utrustning efter ett träningspass. Det gör stor skillnad om granulatet skakas av på plan istället för i omklädningsrummet, säger dem.

Killarna deltar med sitt gymnasiearbete i en tävling av Unga Forskare och har nu gått vidare till semifinalen i Norrköping den 7 mars. Vid tillfället ska eleverna delta i en utställning och presentera sitt projekt för allmänheten och juryn. De har förberett sig och övat på håltimmar och studiedagar och är nu redo inför onsdagen.

– Vi kommer att presentera vårt arbete i en monter med informativa posters och olika bilder för att illustrera vårt arbete, säger killarna.