"Det är viktigt att hela Habo kommun byggs samman med bra kommunikationer" skriver fullmäktigeledamöterna Morgan Malmborg och Lennart Karlsson i en motion.

Malmborg och Karlsson, som båda sitter som oberoende ledamöter i kommunfullmäktige i Habo, efterlyser nu fler gång- och cykelvägar i kommunen.

I motionen föreslår de "att cykelvägar Habo till Furusjö samt Brandstorp prioriteras skyndsamt" och att kommunens kostnader för detta, utreds grundligt.

Malmborg och Karlsson menar att det finns många fördelar med att prioritera gång- och cykelvägarna i kommunen. De skriver att säkerheten ökar för trafikanterna och att det är bra för såväl invånarnas hälsa som för kommunens turism och för miljön.