Den nationella trygghetsundersökningen, (NTU) för 2016, som nu i veckan presenterades av Brottsförebyggande rådet (Brå) är högst oroväckande - den visar bland annat på att allt fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid.

Hela 31 procent av kvinnorna uppger i undersökningen att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen.

Det är en ökning från 25 procent 2015, vilket är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006.

Även när det gäller oro att utsättas för överfall eller misshandel är det stora skillnader mellan män och kvinnor, 22 procent bland kvinnorna jämfört med 8 procent bland männen är oroliga.

13-14 procent av kvinnorna känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna.

Siffrorna talar sitt tydliga språk och visar på att otryggheten ökar mer än vad den någonsin har gjort tidigare.

Vi som kvinnoförbund anser att detta är ett gravt underbetyg till samhällets förmåga att skapa trygghet för alla, men uppenbarligen främst för Sveriges kvinnor.

Vi i Sverigedemokraterna är det enda parti som har varnat för den här utvecklingen.

Vi förklarade att detta kunde hända och varför.

Fast inga andra partier lyssnade då vi bad dem att vika av från den inslagna vägen.

SD-Kvinnor har presenterat flera förslag om bland annat utökad trygghetsskapande bevakning och belysning på allmänna platser samt skärpta straff för typiska kvinnovåldsbrott.

Dessa förslag kompletterar Sverigedemokraternas övriga förslag om skärpta straffsatser, satsningar på fler poliser i yttre tjänst samt att en ökad andel som har begått brott ska utvisas.

Sverige har tidigare varit ett land som har legat i framkant när det gäller jämställdhet och att arbeta för kvinnors rättigheter.

Med denna tragiska utveckling anser vi att vi går tillbaka flera år i utvecklingen av kvinnors möjligheter att arbeta, bo och leva på samma villkor som männen.

Man ska som kvinna inte behöva vara rädd för att bli överfallen eller våldtagen på vägen till jobbet eller på vägen hem, oavsett tid på dygnet.

Situationen för Sveriges kvinnor har de senaste åren redan vridits många år bakåt i tiden - sveket mot Sveriges kvinnor är enormt.

Vi kräver att regeringen måste agera med krafttag mot de ökade hoten, övergreppen och våldtäkter mot kvinnor.

Det räcker nu!

SD-Kvinnors Förbundsstyrelse

genom

Carina Herrstedt

Ordförande