Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Digitalisering av utbildning måste prioriteras i biståndet

Covid-19-krisen har synliggjort nödvändigheten med digitala undervisningslösningar och det är här många av svaren på framtidens biståndsfrågor finns, skriver företrädare för War Child Sverige.

Minst 149 miljoner barn växer idag upp i krig och konflikt. Många av dem i olika former av läger och utan tillgång till skola. Över 30 miljoner barn får inte den utbildning de har rätt till. Under den pågående Covid-19-krisen har nyttan med digitala undervisningslösningar synliggjorts. Regeringens strategier för det svenska biståndet måste uppdateras och anpassas efter de nya digitala lärdomarna.

Utbildning är en mänsklig rättighet och en av grundstenarna för fattigdomsbekämpning och demokratibygge. Den som inte har tillgång till utbildning har begränsade möjligheter att påverka sitt liv. Utbildning är också avgörande för ökad hälsa, jämlikhet och en demokratisk utveckling, enligt FN. Låt oss inte glömma bort att utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla är ett av de absolut viktigaste globala målen i Agenda 2030 (SDG 4).

Trots det går en relativt liten del av Sidas finansiella stöd till utbildning. Det handlar om cirka fyra procent av de totala utbetalningarna 2019. Hur många av projekten som involverar digital undervisning är oklart. Redan som biståndsminister var nuvarande generaldirektör för Sida, Carin Jämtin, förutseende. Hon konstaterade att: "Tekniken förenklar och förbättrar utbildning, informationsspridning och sjukvårdsinsatser. Därför uppmuntrar vi Sida att satsa mer på it.”

Året var 2004 och det blev väsentliga satsningar på IT. Men någonstans på vägen gick luften ur. Visserligen finns en ny digitaliseringsstrategi från december 2019, men den fokuserar mycket lite på just digitala lösningar för utbildning. Utvecklingssamarbetet kring utbildning ser i stort sett ut som det alltid har gjort. Traditionella lösningar har prioriterats framför digitala.

Vi menar att satsningar på digitalisering av utbildning nu måste ges högre prioritet i biståndet. Förstärkt kapacitet för digital undervisning är ett sätt att både lättare och snabbare uppnå det globala målet om utbildning av god kvalitet för alla. Det finns en stor utmaning i att få till stånd en fungerande samordning av digitaliseringsarbetet. Om flaskhalsen är på givarsidan behöver den snarast arbetas bort.

Varje år ser vi till att närmare 300 000 barn i krig och konflikt får stöd och utbildning. Vi har sett hur digitala lösningar i svåra kontexter ger nya möjligheter, inte minst när det gäller att ta del av undervisning i digital form. Vår uppmärksammade digitala utbildningsplattform Can't Wait to Learn används redan i dag för att säkerställa att barn utan tillgång till en fysisk skolbyggnad får tillgång till utbildning. Vi stöttar både barn och deras vårdnadshavare för att de ska få en så god skolgång det bara går.

En viktig aspekt som vi kan iaktta i vårt arbete med att främja digitala utbildningslösningar för barn i krig, på flykt eller av andra orsaker utanför det traditionella skolsystemet är att digitala lösningar också ökar det lokala samhällets resiliens, något som är särskilt viktigt för just målgruppen barn.

Barn på flykt undan krig och konflikt är en långsiktigt utsatt målgrupp. I dag bor människor i genomsnitt 20 år i flyktingläger och att kombinera långsiktigt hållbara lösningar har blivit allt viktigare.

Covid-19-krisen har synliggjort nödvändigheten med digitala undervisningslösningar och det är här många av svaren på framtidens biståndsfrågor finns. Ur ett barnrättsperspektiv är det avgörande att Sida satsar på digitaliserad undervisning. Det kan ge oss ett snabbspår i efterlevnaden av barnkonventionen och utgöra ett viktigt bidrag i att uppnå de globala målen.

Peter Hellgren

vd, IT-företaget Consid, och styrelseledamot, War Child Sverige

Peter Brune

generalsekreterare, War Child Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel