I år driver 1334 elever i Jönköpings län företag inom ramen för Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag.

Sett över de senaste åren är det var tredje elev som någon gång under sin gymnasietid driver ett UF-företag som en del i sin utbildning. I grundskolan utbildar Ung Företagsamhet lärare som sedan använder läromedel i sin undervisning för att öka det entreprenöriella lärandet redan i riktigt tidiga år.

Det är bra men inte gott nog. Beslutsfattare har mycket att tjäna på att alla gymnasieelever får chansen att bli UF-företagare. Men fortfarande är det bara en av tre som får chansen. Detta måste ändras.

Att satsa på Ung Företagsamhet och låta det ta plats i länets alla skolor är en investering i framtiden och i framtidstro.

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Därför behöver Sverige hela tiden nya företag för att säkra sysselsättning och välfärd. Men de senaste åren har trenden varit oroväckande.

2018 sjönk antalet nyregistrerade företag i Jönköpings län med 6 procent. I landet som helhet minskade nyföretagandet med 3 procent 2018. Det är oroande och onödigt när lågkonjunkturen väntar runt hörnet.

Oavsett om de ungdomar som prövat på entreprenörskap redan i skolan går till en anställning eller startar egna företag, kommer de att skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. UF-företagande leder till fler företag, ökad sysselsättning och stärkt välfärd. Det kan vi se med våra egna ögon och det visar även forskning.

Ung Företagsamhet är en inkluderande verksamhet. Glöden, glädjen och drivkraften som skapas är oslagbar. Strålkastarna riktas mot graden av ansträngning oavsett utgångsläge.

Alla kan vara med, alla kan delta och alla kan få känna känslan av att ha något att bidra med. Man kan driva UF-företag på alla program inklusive introduktionsprogrammen för nya svenskar och på gymnasiesärskolan.

Är det något som politiker, tjänstemän, rektorer, lärare, näringsliv och föräldrar borde kunna ställa sig bakom och uppmuntra till hundra procent så är det vikten av att ge våra unga i samhället en möjlighet att lära sig vad den egna företagsamheten kan leda till. Det tjänar vi alla på.

Många är redan engagerade. En eloge till alla lärare som är nyckelpersoner i skolorna för att ge förutsättningarna i vardagen för eleverna att lära sig om entreprenörskap och till partners från näringslivet som satsar och delar med sig av både kompetens, pengar och tid.

Tillsammans gör vi det möjligt och tillsammans har vi mer att ge. Låt alla elever få testa på entreprenörskap i skolan. Ju tidigare desto bättre. Varför inte passa på att lära sig mer redan på den regionala UF-mässan som hålls på Elmia i Jönköping imorgon torsdag.

Ung Företagsamhets styrelse i Jönköping