Vi beklagar detta. Föräldrar till barn i förskolan ska veta att kommunpolitiken gör allt den kan för att långsiktigt verka för en bra förskola, som bland annat innebär så små barngrupper som möjligt. Våra äldre ska veta att det finns plats på särskilt boende när det behovet kommer.

Fakta är att barngrupperna nu blir mindre, inte större. Även om det rör sig om små förändringar. För 2019 är prognosen 12,3 barn i grupperna 1-3 år. 2017, när Andreas Sturesson var ansvarigt kommunalråd, var siffran 12,7 barn. För barn som är 3-5 år är prognosen 17,9 barn i jämförelse med 18,4 barn 2017.

Inför 2020 är de ekonomiska förutsättningarna oförändrade för förskolan. Kompensation för eventuellt antal barn och lönerevision sker per automatik. För att inte hamna i krav på besparingar 2021 och 2022 arbetar barn- och utbildningsnämnden redan nu med förslag på en rad effektiviseringar. Exempel på detta är fler förskolor med kortare öppettider och fler förskolor som stängs under semestertid. Man ser också över förskolor med få avdelningar och därmed höga kostnader, belägna i bristfälliga lokaler, som kan läggas ner i takt med att nya förskolor kommer till.

Påståendet om att grupperna i förskolan blir större med den nya majoriteten har vi hört av oppositionen (M+KD) i olika sammanhang det senaste halvåret. Den här gången kom det som en bisats i ett sammanhang som berör en helt annan fråga; nämligen den om Destination Jönköpings planerade ytterligare satsning om 2,5 miljoner kronor år 2022 för att locka fler arrangemang. Detta gäller världscupen i mountainbike och O-ringen som förhoppningsvis ska anordnas i Jönköping. Dessutom ställer Andreas Sturesson dessa satsningar emot nedläggningar av äldreboende i kommunen.

I Jönköpings kommun har vi varje månad drygt 20 lediga lägenheter på särskilt boende, eller i dagligt tal, äldreboende. Enligt investeringsplanen kommer vi 2022 att få ett nytt äldreboende på plats på Strandängen och året efter det på Herrgårdsgärdet. 2024 kommer vi ha 220 nya lägenheter för äldreboende i kommunen, en investering om 860 miljoner kronor. Vare sig O-ringen eller världscupen i mountainbike kommer att påverka detta. Däremot kan det precis som i fallet med våra förskolor innebära att vi stänger något befintligt äldreboende till förmån för moderna boenden mer anpassade till morgondagens behov.

Destination Jönköpings uppdrag är att öka reseanledningar in till vår kommun vilket på så sätt genererar ökade skatteintäkter i Jönköping. När det finns reseanledningar kommer besökare hit och spenderar pengar på boende, matställen, i butiker och på annan service. Att få fler besökare som kommer från andra städer och länder och bor i vår kommun en natt eller fler är Destination Jönköpings viktigaste mål.

När fler besökare kommer till vår kommun ökar skatteintäkterna och det i sin tur ökar möjligheten till välfärd, såsom att säkra upp att barngrupperna i Jönköpings kommun förblir små och att äldre får det boende som de behöver.

För Koalitionen i Jönköping

Ann-Marie Nilsson (C)

Ilan De Basso (S)

David Gerson (L)

Margareta Sylvan (Mp)

Mona Forsberg (S)

Relaterat till artikeln