Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Finns det en framtid för Smålands musik och teater?

Förre teaterchefen Bernt Lindqvist skriver ett öppet brev till Kristina Athlei, Utvecklingsdirektör inom Jönköpings Region för Smålands musik och teater, Smot. Finns det en framtid för verksamheten, frågar han sig.

Ja, Kristina, så här efter julen verkar regionens svårigheter med Smot vara över. Tid för lärdom och ny organisation för en ljus framtid. Alla problem och konflikter kan förstås inte skyllas på verksamhetsledaren Per Ola Nilsson. Vissa tokigheter under åren måste politiker och ni tjänstemän ta ansvar för. Jag läser annars i JP att du tänker tillsätta en ny verksamhetschef för Smot hösten 2020. Innebär det att du fortsätter med samma organisation som uppfanns för Per Ola Nilsson? Är det en sådan högsta chef du har i tankarna, som beslutar om Smots budgetar, anställningar och produktioner?

Innan dåvarande musikchef, Lars Hagström, lämnade Jönköping och jag, Bernt Lindqvist, gick i pension som teaterchef, presenterade vi en organisation för Smots kommande verksamhet i Spira. Vi hade redan i över ett decennium framgångsrikt samverkat och skapat namnet Smålands musik och teater, som ett paraply för vår scenkonst.

Vi informerade dåvarande chefen för Landstingets kultur- och utbildningsavdelning, Ola Lundmark (nu rektor för Naturbruksgymnasiet i Tenhult) om vår organisation. Den innehöll bland annat en administrativ chef, anställd tillsvidare, för ett gemensamt kansli för Smot. Och chefer för musiken och teatern anställda på visstid.

Klagat på tre chefer

Kristina, om du går till den tillförordnade regiondirektörens rum (eller talar med Ola Lundmark) och letar fram Hagströms och min organisationsplan kan du se hur vi tänkte oss Smot. Dåvarande landstingsdirektören och Lundmark sa nej till vårt förslag. De ville absolut ha en högst ansvarig chef över Smot. De ville slå samman musiken och teatern. Vi argumenterade emot. Då bytte de plötsligt fot och gav oss grönt ljus. Vårt förslag till organisation accepterades. Men det höll inte länge. När Lars Hagström flyttade och jag gick i pension - började de bägge tjänstemännen skruva på sin idé. Vi var ju så att säga borta ur bilden. Och Ola Lundmark anställde den första administrativa ledaren.

Jag läste senare i JP att Ola sagt att de nya cheferna för musiken och teatern klagat på att man blev tre chefer för Smot. Lars och mitt förslag till organisation innehöll inget om tre likställda chefer. Läste vidare i JP att politiker skyller Smots problem på svårigheten att få musiker och skådespelare att arbeta i en gemensam organisation. Någon sammanslagning av musiken och teatern fanns inte heller i vår organisation. Och ingenstans har jag kunnat se att Regionen fattat beslut om en gemensam organisation för Smot. Det borde annars vara förutsättningen för Per Olas musikteater. Inte heller har jag sett att tjänstemännen gjort en konsekvensanalys av musikteaterns organisation och uppgifter. En sådan skall alltid göras vid ny verksamhet. Hade man följt det egna regelverket hade konsekvenserna av tjänstemännen och Nilssons experiment blivit tydliga. Det är tveksamt om det blivit några musikaler. Eller vet du möjligen bättre, Kristina?

Den första administrativa ledaren kom alltså i praktiken av Ola att jämställas med de konstnärliga cheferna och bli till ”verksamhetsledare”. En uppgift hon inte klarade ut, hon köptes bort. När Per Ola Nilsson därefter anställdes tog han idén om en högste ledare på allvar. Stort jubel! Allt skulle nu bli bra! Smot skulle nu profileras som musikteater! Per Ola Nilsson talade varmt om en holländsk utredning som predikade att musikaler öppnar dörrarna till en större publik för både musik och teater. Jag frågade om jag fick läsa den, men fick aldrig något svar.

Inte tillräcklig kunskap

Att bestämma sig för att bygga en musikteater följer vissa naturliga premisser. Att slå samman en fungerande teater med en Sinfonietta är något helt annat. Förutsättningarna är så att säga mycket svårare. Har det verkligen gjorts någon gång i Sverige? Utifrån en ihopkommen organisation för musiken och teatern anställdes Per Ola Nilsson som välbetald verksamhetsledare. Lars och mitt förslag till organisation innehöll inte någon verksamhetsledare, den tjänsten behövdes inte. Det spar miljoner.

Ja, Kristina, om du gräver i landstingsdirektörens lådor eller talar med Ola Lundmark så får du den ursprungliga organisationen att lägga på bordet. Sen kan du dra dina slutsatser. Vill du gå vidare och se till att musiken och teatern får egna budgetar råder jag dig att kontakta en person med stor erfarenhet av scenkonst. Jag tror inte ni inom regionen har kunskap nog att reda ut budgetar och personalbemanning för musiken och teatern. Framför allt inte efter Per Olas härjningar inom administration och verksamhet.

För sin musikteater behövde Per Ola Nilsson naturligtvis en orkester. Sinfoniettan gavs resurser att växa och arbeta på heltid. Teatern däremot har under snart tio år stått och stampat på samma fläck. Om du går vidare och släpper loss den kreativitet som är bunden i Per Olas organisation måste även teaterns numerär öka. Skapa därför en fast ensemble om 12-14 personer, som kan arbeta med repertoarteater. Ambitionen att utöka teaterns ensemble hade långt gångna planer inför flytten till Spira, innan tjänstemännen började ”trixa” och Per Ola krävde resurser till musikaler.

Ge utrymme för mer musik och teater

JP skriver att musiken tappat över 40 procent av sin publik sedan 2015. Naturligtvis har den faktiska och presumtiva publiken för scenkonst minskat i takt med att konflikterna ökat inom Smot. Inte minst har händelsen med den sparkade musikern lagt sordin på publikens lust. Nu har du möjligheten att förbättra oddsen genom att återanställa musikern. Det finns säkert ett sätt att klara ut, kanske med en anställning år från år fram till pensionen. Jag är övertygad om att publiken då kommer åter och Smot på nytt blir ett humanistiskt landmärke i regionen. Ingen kommer längre att skämmas för att gå dit. Du måste nu ha ambitionen att utveckla Spira till det regionala hus för scenkonst det avsågs bli. Ge utrymme för mer musik och teater, på bekostnad av konferenser och pengar till musikaler. Ja, Kristina, sätt nu igång att restaurera Smot och ge alla som arbetar glädjen åter genom chefer med professionell attityd och kunskap inom scenkonst. Till det behövs en organisation där musiken och teatern kan fatta egna beslut om sin verksamhet, kunna profilera sin art och gestalta en regional verksamhet värd namnet. Då kan framtiden för Smot bli lycklig!

Bernt Lindqvist

Svar direkt

God fortsättning på julen Bernt!

Tack för dina inspel i vår process, goda råd och historiebeskrivning.

Region Jönköpings län ansvarar för en stor bredd av verksamheter när det gäller kultur, kulturutövande och kulturupplevelser. Dessa verksamheter arbetar nära och tillsammans med kommunerna och deras kulturverksamheter, olika bildningsverksamheter samt med det fria kulturlivet, för att nämna några.

Tillsammans bidrar dessa verksamheter: offentliga, privata, sociala och fria, till länets kulturutbud genom möjlighet till konstnärligt skapande och utövande, kulturell utveckling, demokrati, värnande av det fria ordet och mycket mer. De bidrar också – även om det ibland anses mindre fint – till länets attraktivitet. Hela länets attraktivitet!

Stor bredd

I den regionala utvecklingsstrategin som antogs av Regionfullmäktige den 3 december 2019 är kulturen och dess närvaro i hela länet en viktig pusselbit för att nå målet ”en attraktiv region”. Det ska finnas ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som är vitalt, närvarande och tillgängligt för alla i hela länet. För att lyckas med detta krävs bland annat nytänkande, kreativitet, samarbete och prestigelös samverkan. Det är något vi alla behöver lösa tillsammans.

Smålands Musik och Teater är en fantastisk verksamhet med stor bredd och kapacitet. Verksamheten präglas av engagerade, ambitiösa och kompetenta medarbetare och chefer som tar sig an ett brett, utmanande och viktigt uppdrag som beslutas politiskt.

I uppdraget ingår allt ifrån utbud till barn och unga, dans, musik, teater av olika typer riktade till olika målgrupper, till att erbjuda produktioner och bidra till utbudet i hela länet. Det ingår också att stödja och stimulera det fria kulturlivet och att – jämte andra aktörer – erbjuda ett brett utbud och produktioner i Kulturhuset Spira.

Det är ett brett, utmanande och spännande uppdrag som medarbetare och chefer tar sig an med stor ambition och kompetens i nära samverkan med länets övriga kulturverksamheter och aktörer.

Arbete pågår

Hur kulturverksamheterna inom Region Jönköpings län ska organiseras och arbeta framöver, för att klara uppdragen, målen i den regionala utvecklingsstrategin och att bidra till attraktivitet i hela länet, har processats under hösten – framförallt tillsammans med medarbetare – men också med kommunernas kulturverksamheter och med det fria kulturlivet.

Det arbetet kommer att pågå ytterligare en tid, bland annat tillsammans med alla medarbetare inom Smålands Musik och Teater, innan vi beslutar hur vi går vidare. Jag lovar att jag ska läsa ert förslag så att den kunskapen finns med som en del i vårt interna beslutsunderlag. Vill du utveckla detta vidare kan vi ses på nyåret och prata vidare.

Med önskan om ett riktigt Gott Nytt kulturår 2020.

Kristina Athlei

Regional utvecklingsdirektör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel