MÅNGA organisationer och politiker runt om i kommunerna i Sverige samlas första veckan i juli i Visby, på Gotland.

Vi uppmanar de som ska anordna event under Almedalsveckan att servera växtbaserad mat.

Alla som arrangerar seminarier, mingel och andra evenemang under Almedalsveckan kan praktiskt verka för en bättre värld genom att erbjuda vegetarisk mat.

Det sänder mycket positiva miljösignaler till besökarna.

EN BAKGRUND till vår uppmaning om att servera vegomat i Almedalen är att köttkonsumtionen orsakar många allvarliga miljöproblem.

Enligt WWF:s senaste Living Planet Report skulle det behövas hela 4,2 jordklot om alla levde som vi gör i Sverige och vår köttkonsumtion är bland det som kräver mest resurser.

FN framhåller djurhållningen som en av huvudorsakerna till många av våra allvarligaste miljöproblem.

Djurhållningen har speciellt stor negativ inverkan på klimatet och världens biologiska mångfald. Det är mycket mer effektivt att äta vegetabilier direkt, istället för att odla foder till djur.

Globalt står djurhållningen för 14,5 procent av växthusgasutsläppen, enligt FN. Det innebär att kött, ägg och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som hela transportsektorn.

DET FINNS även en rad andra starka skäl för att servera växtbaserat i Almedalen.

För djurens skull: Dagens djurhållning är mycket intensiv och djuren lider både fysiskt och psykiskt. Vegonorm innebär att vi inte behöver föda upp djur under dagens fruktansvärda förhållanden.

För hälsans skull: Charkprodukter och rött kött ökar risken för flera cancerformer och mättat animaliskt fett är förknippat med hjärt-kärlsjukdomar. Att äta mer frukt och grönt ger många hälsofördelar. Vegonorm innebär förbättrad folkhälsa.

För rätten till vatten och mat: Djurhållningen använder inte bara enorma vattenresurser, utan är också en av de främsta orsakerna till förstörelse av vattenresurser genom utsläpp. Många fattiga småbrukare slås ut för att ge plats åt foderproduktion. Vegonorm kan ge fler människor tillgång till rent vatten och mat för dagen.

MED KONCEPTET vegonorm i Almedalen, att servera vegetariskt som standard, kan kommuner, landsting, myndigheter, företag, ideella föreningar, politiska partier och privatpersoner göra en insats för miljön, djuren, folkhälsan och en bättre värld för alla.

Missa inte den chansen!

Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt

Per-Anders Jande, styrelseledamot för Svensk Mat- och miljöinformation