Svar till Helga Fransson med flera om Grimmark och aborterna.

Fram till på 60-talet stod det i de läkaretiska reglerna att "en läkares första plikt är att skydda och bevara mänskligt liv från dess begynnelse i moderlivet."

I samband med att lagarna anpassades till en annan människosyn, ströks den sista satsen.

I ett land som vårt med resurser som ändå är begränsade, men med tillgång till preventivmedel för alla som vill undvika graviditet, är det skrämmande att ändå cirka 35000 ofödda barn avlivas varje år.

När börjar människolivet? När ska de mänskliga rättigheterna börja gälla?

Den unika sammansättning av gener som blev Du, kom till vid befruktningen. Vår genetiska kod, vårt DNA skapades då, inte när Du hade utvecklats så pass att Du föddes och Din utveckling kunde fortsätta utanför Din moders kropp.

Dina första månader levde Du i Din moders kropp, men Du var inte en ny kroppsdel utan en ny person, med ett eget hjärta, och ett eget blodomlopp skilt från moderns.

Om man inte betraktar vissa personer som människor, behöver man inte heller behandla dem som människor.

Hatpropagandan mot judarna under nazismen var förutsättningen för en allt grövre diskriminering som slutade i koncentrationens massmord.

Att staten stod bakom gjorde att bödlarna och hantlangarna "bara följde lagen" och därmed dövade sina samveten.

Det fanns en och annan även då som följde sitt samvete. Det var oftast präster och vapenvägrare. Det krävdes verkligt mod och det slutade oftast med arkebusering.

Barnmorskan Katarina Böwing visar att hon inte har något till övers för kollegor med samvetsbetänkligheter.

Ellinor Grimmarks mod och handlande väcker respekt, speciellt med tanke på vad hon har fått offra. Hon kämpar inte i egen sak, hon kämpar för Livet och vill arbeta i Livets tjänst.

Därför skickar jag mycket gärna en slant som stöder hennes kamp, bara jag får veta gironumret.

Thomas Carlson

Bankeryd