Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Högskolan är nu en toppstyrd organisation

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Stiftelsehögskolan i Jönköping firar i år sitt 25-årsjubileum. I samband därmed bjuds in till ett seminarium kring tillkomsten av de fyra utbildnings- och forskningsbolagen. Det pikanta i sammanhanget är att ingen av de fyra presentatörerna var inblandade i tillkomstprocessen. Men för att citera Ludvig Runebergs Fänrik Ståhl kan jag säga "Jo, därom kan jag ge besked, Om herrn så vill, ty jag var med."

Den 15 oktober 1990 inleddes projekt vid Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping som kom att leda till etablerandet av Stiftelsehögskolan i Jönköping med dess så småningom fyra utbildnings- och forskningsbolag. Stiftelsen leddes av en styrelse med tunga företrädare för politik och näringsliv i Jönköpings län med landshövding Gösta Gunnarsson som ordförande och med undertecknad som vd och projektledare. Stiftelsens syfte var att verka för etablerandet av en internationell handelshögskola i Jönköping. Idén om en internationell handelshögskola i Jönköping hade lanserats i en konsultrapport som författats av professor Åke E. Andersson och som hade presenterats för ledande företrädare för politik och näringsliv i Jönköpings län vid en middag på residenset i Jönköping den 24 april 1990.

Fokus i stiftelsens arbete var inriktat på att utveckla ett trovärdigt koncept för en internationell handelshögskola eller om man så vill en affärsplan och att sälja konceptet till politiker på central nivå inom regering och riksdag, det vill säga att bedriva lobbying. Utgångspunkten var att det skulle etableras en självständig handelshögskola som inte skulle vara en del av den på den tiden lilla Högskolan i Jönköping.

I september 1991 fick Sverige en borgerlig regering och i sin regeringsförklaring deklarerade statsminister Carl Bildt bland annat att ett antal högre utbildningsanstalter snarast skulle överföras till stiftelseform. Under hösten visade det sig att intresset bland de högre utbildningsanstalterna var minst sagt klent. Utbildningsminister Per Unckel uttryckte senare sin besvikelse över det klena intresset. Vi fångade upp hans besvikelse och tog initiativ till en uppvakning hos utbildningsministern och tidigt i januari 1992 uppvaktade landshövding Gösta Gunnarsson och jag utbildningsministern och där lovade vi honom att om bara vi fick pengar till att starta en internationell handelshögskola så skulle vi leverera en stiftelsehögskola till honom. Tanken på en stiftelsehögskola var inte alls ny utan den möjligheten hade presenterats redan i den konsultrapport som professor Åke E. Andersson och jag hade skrivit. Det fanns dock vid denna tidpunkt inga tankar på att även Högskolan i Jönköping skulle omvandlas till en stiftelse.

I den stiftelsestyrelse som drev projektet ingick som ledamot även rektorn för Högskolan i Jönköping. När det gick upp för denne att det inte var tänkt att även Högskolan i Jönköping skulle ingå i den tänkta stiftelsen gick han bildligt talat i taket och hotade att sänka hela projektet om inte även Högskolan i Jönköping skulle ingå i den nya stiftelsen. Resultat blev en nattmangling där två näringslivsrepresentanter i projektstyrelsen – Per Risberg och Stig Fredriksson – försökte få högskolans rektor att släppa sitt krav men de misslyckades. Plötsligt fick nu arbetet i projektet en delvis annan inriktning.

Tidigt i januari 1993 överlämnade landshövding Gösta Gunnarsson och jag vid en uppvakning rapporten om den internationella handelshögskolan i Jönköping jämte en bakgrundsrapport till utbildningsminister Per Unckel. Det mottagande vi fick var mycket märkligt. Vi behandlades som om vi gjort en utredning på hans uppdrag.

I juni samma år gav riksdagen regeringen ett bemyndigande att överföra två högre utbildningsanstalter i stiftelseform och i september beslöt regeringen att det var Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping som skulle bli stiftelsehögskolor. För vardera högskolan tillsattes nu två styrgrupper som skulle leda förstiftligandet. Det blev nu en av mina arbetsuppgifter att biträda styrgruppen i Jönköping i dess arbete.

En uppgift som hamnade på mitt bord var att utforma organisationen för den nya stiftelsehögskolan. Mitt fokus var att skapa en så decentraliserad organisation som möjligt eftersom decentraliserade organisationer är effektivare och mer innovativa och entreprenöriella än centraliserade organisationer. Min grundlösning blev en stiftelsehögskola där verksamheten bedrevs i fyra självständiga aktiebolag – tre utbildnings- och forskningsbolag (Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan AB och Lärarhögskolan AB) och ett servicebolag som samlade de servicefunktioner som kunde outsourcas och konkurrensutsättas. Själva stiftelseadministrationen skulle hållas på ett minimum och Stiftelsehögskolans rektor tänktes överlämna det operativa ansvaret till bolagscheferna och främst koncentrera sig på att representera stiftelsehögskolan utåt och mot statsmakten. Vart och ett av de tre utbildnings- och forskningsbolagen skulle bygga upp en egen ekonomi- och personaladministration och egen administration för marknadsföring, internationalisering och så vidare. Detta för att säkra självständighet men det var även självklart med tanke på att de tre utbildnings- och forskningsbolagen var inriktade på olika utbildningsmarknader.

För att säkra Internationella Handelshögskolans självständighet föreslog jag att 11 procent av dess aktier skulle ägas av Handelskammaren i Jönköpings län och att det därtill skulle finnas ett konsortialavtal mellan Stiftelsehögskolan i Jönköping och Handelskammaren som en garanti för handelshögskolans självständighet. Detta visade sig emellertid vara för mycket privatisering för utbildningsministern och hans statssekreterare Bjarne Kirsebom så slutresultatet blev att stiftelsehögskolan kom att äga samtliga aktier i de aktuella bolagen.

Detta är den verkliga historien bakom tillkomsten av de tre ursprungliga utbildnings- och forskningsbolagen i Jönköping. Det fjärde utbildningsbolaget – Hälsohögskolan – överfördes vid en senare tidpunkt från Landstinget i Jönköpings län.

I dag tvingas jag konstatera att den decentraliserade organisationen har övergivets till förmån för en centraliserad toppstyrd organisation på grund av att svag stiftelsestyrelse inte klarade att stå emot en tidigare rektors ambitioner. Det intressanta är att den decentraliserade organisationen fungerade mycket väl fram till den övergavs. Tyvärr får vi nu inte veta vilken långsiktig potential den decentraliserade hade kunnat utveckla.

Charlie Karlsson

Professor Emeritus

Före detta projektledare och vd för Stiftelsen Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Fotnot: Den nuvarande rektorn för JU och stiftelsens styrelseordförande har beretts möjlighet att kommentera kritiken men har avböjt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel