Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hur kan stadens styre bortse från Europakonventionen?

Menar Ilan de Basso (S) och koalitionen i Jönköping att Strandskolan är en skola på marginalen som snart kan försvinna, undrar kristdemokraterna Carl Cunningham och Kevin Nilsson.

Våren kom av naturliga skäl att präglas av covid-19, men det hände faktiskt ett och annat i Jönköpingspolitiken som inte hade med pandemin att göra. Här vill vi tydliggöra något som gick under radarn och som media inte rapporterat om.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj yttrade sig kommunen kring en statlig utredning gällande konfessionella (religiösa) friskolor. Flera förslag i utredningen var inte bara bra utan nödvändiga.

Exempelvis är det välkommet att de som driver en skola ska prövas mot särskilt angivna demokrativillkor. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att skolverksamheten är förenlig med vårt samhälles grundläggande värderingar och tydligt främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Att ansvarigt kommunalråd, Ilan de Basso (S), pläderade för utredningens förslag om att helt förbjuda nyetablering av konfessionella friskolor var ingen överraskning. Det ligger helt i linje med socialdemokratisk skolpolitik där man vill förbjuda alla konfessionella skolor.

Även om denna förbudslinje med all tydlighet bryter mot Europakonventionen, vilket de Basso själv problematiserade i kommunstyrelsen, anser han och en majoritet av partierna i Jönköping att det ändå bör prövas.

Att Europakonventionen ger föräldrar rätt att kunna välja en konfessionell skola för sina barn är uppenbarligen något man kan bortse ifrån.

I sitt yttrande tycks de Basso hävda att den enda konfessionella friskolan i Jönköping, Strandskolan, är en skola på marginalen, som på sikt kan komma att försvinna.

Det är svårt att tolka honom på något annat sätt då han i kommunalrådsyttrandet skriver följande: ”I egenskap av huvudman för skolverksamhet berörs kommunen/nämnden i mycket ringa utsträckning av förslaget om etableringsstopp. Den påverkan som kan ses är att det i framtiden – på marginalen – kan bli färre fristående aktörer inom förskoleklass och grundskola”.

En majoritet i kommunstyrelsen ansåg inte heller att redan etablerade konfessionella skolor vid behov ska kunna expandera sin verksamhet. Om söktrycket på Strandskolan således skulle öka och skolledningen därmed önskar dubblera någon klass skulle det, om detta förslag blir lag, inte vara möjligt. Ett sätt för politiken att begränsa dessa skolor och sakta strypa deras möjlighet till utveckling.

Det som dock förvånar är Liberalernas hållning i frågan. Hur kan man ställa sig bakom detta och samtidigt på sin hemsida skandera att frihet måste försvaras?

Att det så annars Europavänliga partiet därmed väljer att bortse från Europakonventionens fri- och rättigheter är en gåta. Därför ställdes en tydlig fråga till liberalernas representant i kommunstyrelsen om man som parti verkligen kunde ansluta sig till de Bassos yttrande. På den frågan svarade David Gerson (L) med ett tydligt ja.

Agendan bakom att driva denna förbudslinje mot konfessionella skolor handlar nog egentligen om att man vill komma åt en viss typ av skolor, men i stället låter man det drabba alla konfessionella skolor. En form av kollektiv bestraffning.

Skolinspektionen har redan ett tydligt uppdrag att tillse att alla skolor, inklusive konfessionella, följer läroplan och de lagar som skolor i övrigt har att följa.

God kontroll är enbart bra och syftar i förlängningen till att barnen får den undervisning de ska ha. De skolor som inte följer läroplanen och där elever far illa ska naturligtvis stängas. Det finns och har funnits exempel på detta och där ska Skolinspektionen naturligtvis inte se mellan fingrarna.

I avslutningen på sitt kommunalrådsyttrande skriver de Basso att regelverket för konfessionella skolor behöver ändras så ”att alla barn och unga kan mötas i en skola där åsikter bryts mot varandra och där världar öppnar sig snarare än stängs”.

Man kan inte låta bli att undra på vilket sätt styret i Jönköping anser att Strandskolan är så dålig att dess verksamhet bör begränsas och på sikt försvinna. Vår erfarenhet är att åsikter verkligen bryts mot varandra på Strandskolan; kanske rentutav mer än i andra skolor.

Kanske är det dags, Ilan, att göra ett studiebesök på Strandskolan. Vem vet? Kanske nya världar skulle öppna sig för kommunalrådet. Och David Gersson och Liberalerna i Jönköping borde sätta sig ned och fundera över vad detta med att ”frihet måste försvaras” egentligen innebär.

Som kristdemokrater står vi alltid upp för mångfalden bland skolor och föräldrars rätt att själva bestämma skola åt sina barn. Den friheten är viktig. För barn är olika och familjer likaså.

Carl Cunningham (KD)

ersättare i kommunstyrelsen

Kevin Nilsson (KDU)

tidigare elev på Strandskolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel