Sedan förra veckan har det varit minst sagt ”uttömmande och hektiskt”. Detta trots att jag varit ganska välförberedd för detta sedan i januari. Men detta är ingenting någon enskild kan klara av. Suttit i många möten, på alla nivåer och forum, för att hitta en lösning för nutid och framtid för alla. Det handlar om att både begränsa smittan och skydda jobb och företag. Det är stora utmaningar som nu står framför oss alla, men det går att övervinna dem om krismedvetenhet och handlingskraft gör sig gällande för alla. I synnerhet de som har makt att påverka. Det måste då ske snabbt och med kraft!

Självklart bra att regeringen har vidtagit åtgärder med räddningsaktioner, men dessa är otillräckliga och framför allt riktade till storföretagen och arbetstagare, och inte riktade till de många småföretagen inom besöksnäringen. Utan företag inga jobb. Finns företag kommer det också att skapas jobb. Besöksnäringen behöver riktade stöd av stora mått, för att undvika framtida sociala misär, kaos och massnedläggning av många företag.

Småföretag utan buffert (vilket många inte har) kommer troligen inte kunna använda korttidspermittering, utformningen av sjuklöneansvaret, eller uppskjuten skatt med ränta. Dyra banklån utan säkerhet eller kassaflöde är inget alternativ. Banklån är till för investering för framtida ökade intäkter inte till att betala skulder. Det blir sannolikt istället varsel och nedläggning för de flesta, om inte riktiga riktade stöd kommer snart. Mycket snart.

Åtgärder och hjälp behövs främst från regeringen, men även hjälp från regioner och kommuner är mycket önskvärda och tacksamma. Och det snabbt.

Ja, vi har stora utmaningar framför oss, men ingenting är omöjligt att besegra om vi agerar som ett lag. Coronaviruset distanserar människor för en tid från varandra. Men det är samtidigt en prövning, om hur vi kan samarbeta, och visa solidaritet och hänsyn till varandra. Det kommer att bli bättre. Det går att krossa denna kris, om vi alla samarbetar och gör de rätta satsningar och håller ut. Hotell och restauranger omsätter cirka två miljarder och sysselsätter cirka 2 200 personer i Jönköping. Räddar vi företagen, räddar vi också jobben och skatteintäkter, och därmed välfärden.

Finns massor att göra. Nedan följer bara några exempel.

• Omdirigera de 500 miljarder från bankerna till direkt hjälp till företagen.

• Slopa arbetsgivaravgifter och moms i sex månader (eller så länge krisen varar).

• Staten tar hela kostnaden för korttidspermittering.

• Avsätt medel för att främja efterfrågan och omställningen.

• Stoppa utvisningar av arbetskraftsinvandrare från tredje land som gått ner i arbetstid eller tillfälligt friställs på grund av krisen.

• Regionala utvecklingen kan bistå med kunskap, kompetens och kapital för att förstärka företagen.

• Slopa kommunala tillsynsavgifter för bl.a. livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter.

• Slopa kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar.

• Slopa den fasta avgiften för elnät (Jönköpings energi) för hotell & restauranger.

• Se över taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter.

• Hyra är en hög fast kostnad. Se över hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag och initiera diskussioner om sänkta hyror mellan privata fastigsägarna och näringen.

• Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen.

• Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Kent Ly (M)