Platsen har en stor historisk betydelse för Jönköping. Först kom inte staden – nej, först kom klostret som låg just på denna plats. 1283, året innan Magnus Ladulås gav stadsprivilegier till Jönköping, gav han franciskanermunkarna som kommit genom Europa upp till norden, rätt att grunda ett kloster vid Munksjöns västra strand. De fick då också rätten att hålla marknad på den helige Franciskus dag och den helige Antonius dag. Magnus Ladulås grundade först klostret – sedan staden.

Många namn i Jönköping minner om klostret. Munksjön, Munkplan och Klostergatan är några exempel på detta, men i övrigt tycks klostrets historia vara bortglömd. Detta trots den stora betydelse som klostret hade i staden under nästan 300 år. Kloster var viktig för stadens utveckling, där anlades en hamn och klostret var också platsen för storpolitik och fredsförhandlingar mellan olika stridande parter.

Vi i Föreningen Franciskusleden vill återuppväcka klostret och dess gärningar från glömskan. Föreningen underhåller och ordnar vandringar på den pilgrimsled som går mellan Byarum och Alvastra längs med Östra Vätterbranterna. Franciskusleden är en del i ett nätverk av pilgrimsleder som leder till de medeltida pilgrimsmålen Nidaros i norr och Santiago de Compostella i söder. Den moderna pilgrimsrörelsen växer lavinartat och information till dessa nya tidens pilgrimer skulle kunna finnas på platsen. På sin väg genom Jönköping passerar leden det gamla klosterområdet och den nu aktuella platsen, Magnus Ladulås plats. Här finns nu ett utmärkt tillfälle för kommunen att lyfta fram klostret och Jönköpings tidigaste historia.

Gällande utformningen ser vi för oss en lugn och grönskande oas med rum för stillhet och meditation. ”Gröna rum” med sittplatser som avgränsas från varandra med plats för flera personer eller för avskildhet. Vatten som porlar i springbrunnar och skyltar som berättar historien om klostret och franciskanerna eller gråbröderna som de också kallades. Skyltar som kan berätta om munkarnas insatser för sjuka och fattiga som kunde få hjälp och skydd av klostret. Klostrets hamn var den enda hamnen och var av stor betydelse för handel och utveckling. När området grävdes ut för några år sedan hittades uråldriga stockar från hamnanläggningen.

Klostret hade också en prunkande trädgård och odlingar även på andra sidan Munksjön. Än i dag är det utmärkande för franciskanerna att det alltid finns en härlig blomsterprakt kring deras anläggningar, den helige Franciskus är inte för inte ekologins skyddshelgon! Platsen ska kännetecknas av skönhet och blomsterprakt, på denna plats ska naturen och freden hyllas.

Behovet av stillhet och kontemplation är stort i vår tid. Att mitt i stadens brus få finna en stilla och vacker plats skulle betyda mycket för många medborgare och besökare. I parken kan det också finnas skyltar av mer meditativt slag. Kanske också tavlor om människor från Jönköping som gjort insatser för freden och för humanismens spridning. Det skulle pryda ”Smålands Jerusalem” att uppmärksamma sådana insatser och personer. Väl kända är Dag Hammarskjöld, Viktor Rydberg och Lina Sandell, men det finns så många fler anonyma vars namn och gärning kunde lyftas fram.

För Föreningen Franciskusleden

genom Inga och Björn Jonasson