I JP 21/2 påstår ledarsidan

Detta förekommer tyvärr inom LSS likväl som inom andra verksamheter och det ska vi aldrig acceptera.

Fusket inom VAB (tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn) är betydligt större än inom LSS.

Vi ska inte tillåta fusk inom några områden, men det är viktigt att balansera diskussionen och inte tro att lösningen är att straffa de som är i behov av insatserna oavsett inom vilket område det sker.

Men att förklara kostnadsökningen inom LSS genom att påstå att det enbart beror på fusk och kriminalitet är fel.

När LSS infördes 1994 kunde man endast ha insatser genom LSS fram till sin 65-årsdag, sedan blev man av med dessa insatser och fick istället vända sig till kommunens hemtjänst.

Förutom att det vara åldersdiskriminerande, riskerade det systemet att ge våra äldre olika god vård genom att lägga över ansvaret vården på kommunerna, som har olika ekonomiska förutsättningar att klara sina åtaganden.

Idag får man behålla sina LSS-insatser även efter att man fyllt 65 år. Denna lagändring har självfallet gjort att kostnaderna för LSS har ökat, liksom nya vårdmetoder ger våra mest behövande ett bättre och längre.

För oss Liberaler är det självklart att värna rätten till LSS-insatser.

Det handlar om valfrihet, delaktighet i samhället och självbestämmande för den enskilde individen.

Individer med behov av LSS-insatser ska inte straffas för att det finns kriminella individer, straffas ska de som missbrukar systemet och på så sätt förskingrar våra skattepengar.

David Gerson (L)

Kommunpolitiker

Jönköpings kommun

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Riksdagsledamot

Jönköpings län

Bengt Eliasson (L)

Riksdagsledamot

Talesperson för funktionshinderspolitiken