Grennaskolan hotas av nedläggning är rubriken i JP. Endast två ansökningar har kommit in till höstterminen 2017.

Vem blir förvånad?

Skolan har gått med förlust i många år och förluster kan inte fortsätta i evighet. Helt riktigt. Vad som däremot inte framkommer är bakgrunden till den nu uppkomna situationen.

Skolan har under flera år tvingats verka under osäkra former. Kortsiktiga, ofta ogenomtänkta och panikartade beslut har tagits i än den ena, än den andra riktningen, av kommunens politiker och tjänstemän.

Några rubriker från JP:

11 maj 2015 – Intagningsstopp

Grennaskolans presidium beslutar att stoppa intaget till Grennaskolan vid ett samrådsmöte med Jönköpings Rådhus AB.

13 maj 2015

Vid presskonferens meddelades att Grennaskolan inte kommer att ta emot nya elever i årskurs sju på grundskolan och i gymnasiets första klass från och med höstterminen 2015.

26 maj 2015 – Beslut måste göras om

Beslutet om intagningsstopp var juridiskt fel. Nu krävs ett nytt beslut som hela styrelsen ställer sig bakom.

28 maj 2015 – Kommunalråden: Ljust för Grennaskolan

”Att höstens intagning till Grennaskolan har stoppats betyder inte att skolan ska avvecklas. Tvärtom! Istället arbetar vi nu för att bredda skolans verksamhet och därmed säkra viktiga arbetstillfällen i Grännabygden”, skriver Ann-Marie Nilsson, Carin Berggren, Andreas Sturesson, Ilan De Basso och Mona Forsberg i en debattartikel.

30 maj 2015 – Fortsatt intagningsstopp

Vid Grennaskolans styrelsemöte föreslogs att IB-programmet kan starta om politikerna säger ja.

2 juni 2015 – Beslut bollas tillbaka

Förslaget lämnades till Jönköpings Rådhus AB för godkännande. Rådhus AB bollar tillbaka ärendet till Grennaskolan.

11 juni 2015 – IB-programmet går att söka

Grennaskolans styrelse beslutar ha kvar programmet.

10 oktober 2015 – Oro när Grennaskolans framtid ska avgöras

Kommunen kommer av allt att döma ta över driften av Grennaskolan. Stadskontoret har lagt fram ett förslag om övertagande från årsskiftet.

6 november 2015 – Enat förslag om Grennaskolan

Förslaget om förändrat huvudmannaskap gick enigt igenom. Det blir utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) som kommer att vara ansvarigt för Grennaskolans utbildningsverksamhet.

4 februari 2016 – Stor oro bland Grännalärarna

Det finns en oro bland lärarna på Grennaskolan om vad som kommer att ske till hösten. Något som framkom när ansvarige politikern Bengt Regné besökte skolan.

20 maj 2016 – Efterlängtat besked, IB-programmet blir kvar

Efter en orolig period för personal och elever gav nämndens ordförande Bengt Regné igår besked om att ett så kallade delegationsbeslut tagits om att IB-programmets första förberedande årskurs får 30 platser för antagning i augusti.

12 september 2016 – Grennaskolan går back, prognos visar på 5,2 miljoner minus

Politiker och tjänstemän undersöker vad som kan göras för att förbättra resultatet och locka fler elever till skolan.

14 december 2016 – Fler elever till Gränna, Grennaskolan får fler program

En enhällig utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd klubbade på måndagen igenom förslaget om att de som vill läsa ekonomi och samhällsvetenskap ska kunna söka till skolan till läsåret 2017/2018.

____

Beslutet i december 2016 om att återinföra de nationella programmen vid skolan kunde ha varit bra – om det hade tagits långt tidigare!

I december hade samtliga gymnasiemässor redan ägt rum, eleverna hade gjort sina preliminära gymnasieval. Visserligen finns en omvalsperiod, men att under den korta tiden hinna ut med marknadsföring och aktiv rekrytering av elever är inte realistiskt.

Hela situationen är tragisk och drabbar elever, föräldrar och personal hårt.

Men i ärlighetens namn: Vem vill/vågar söka till en skola med sådan beslutsångest och dålig framförhållning?

Carin Boman