Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi vill inte flytta till nya lokaler

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

Till vederbörande politiker i regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård. Undertecknade representerar olika personalgrupper på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vi är stolta över vår klinik som har god tillgänglighet, goda resultat som ligger i topp nationellt och en engagerad och driven personal som gör sitt yttersta varje dag för att behandla cancerpatienter i regionen.

I Jönköpings län upptäcks varje år cirka 2 500 nya cancerfall, och på onkologkliniken behandlas årligen cirka 1 700 patienter och ungefär 20 000 behandlingar (läkemedel och strålning).

Vi har ett gott arbetsklimat på onkologkliniken, inte minst beroende på att kliniken är sammanhållen i en byggnad på sjukhusområdet. Så sent som januari 2016 invigdes nya lokaler för strålbehandling. Den fysiska närheten mellan avdelning, mottagning/dagvård och strålbehandling är en absolut styrka för en smidig och patientsäker kommunikation mellan olika yrkesgrupper gällande omhändertagandet av patienterna. Ett exempel på samarbetet på kliniken är att läkaren brukar följa med sin patient efter besöket till dagvården (behandlingsenheten) för en aktiv överlämning till behandlande sjuksköterska. Patienterna ska alltid känna att vi jobbar ihop och då är kommunikationen kring patienterna av största vikt. Verksamheten är expanderande och framöver kommer större lokaler behövas. Det arbetet har redan påbörjats internt på kliniken för att se över framtida lokalbehov.

Under oktober månad har vi med kort varsel plötsligt fått ta del av ett tjänstemannaförslag om att delar av onkologkliniken ska flyttas in till nya huset D1, och samlokalisera med en del av medicinkliniken (lungcancer). Syftet ska vara att samlokalisera cancervården. Detta förslag innebär att onkologklinikens verksamheter kommer splittras över olika delar av sjukhuset. Det innebär däremot inte att all cancervård samlas på en plats, eftersom exempelvis hematologisk cancer, urologisk cancer, gynekologisk cancer med flera inte berörs av förslaget. Den kirurgiska verksamheten som står för en stor del av cancervården nämns inte alls i förslaget. Följden blir istället en utspridd onkologisk verksamhet vilket ger en överhängande risk för negativ påverkan på såväl patientvård som arbetsmiljö.

Vi har redan idag ett gott och omfattande samarbete med många andra kliniker inklusive Medicinkliniken i olika forum. På mycket kort tid ska vi plötsligt ta ställning till och utarbeta en konsekvensbeskrivning utifrån ett förslag som vi själva inte har varit delaktiga i. Samtidigt har annan verksamhet som varit med från början och planerat sina lokaler i Hus D1 plötsligt fått reda på att de inte ska flytta in.

Vi har tre invändningar:

1) Vi tycker inte det lagda förslaget är bra, då det innebär en splittring av Onkologkliniken på vitt skilda ställen på sjukhuset. Onkologkliniken är och kommer fortsatt vara i behov av större lokaler framöver på grund av expansiv verksamhet. Det finns dock planer utarbetade på kliniken för hur detta skulle kunna rymmas i befintliga lokaler, för att fortsatt ha en sammanhållen onkologklinik, till gagn för ett säkert patientomhändertagande liksom för en bra arbetsmiljö.

2) Hur tar man beslut i regionledningen på tjänstemannanivå i så här viktiga övergripande frågor? Stora organisatoriska förändringar som plötsligt annonseras utan att ha efterfrågats eller diskuterats med berörda ”på golvet” skapar oro, otrygghet och frustration, vilket riskerar att påverka vården och arbetsmiljön negativt.

3) Vad är orsaken till de plötsligt ändrade planerna för hus D1? Ett planeringsarbete som ju bedrivits under lång tid, med involverade kliniker delaktiga under utformningen av lokalerna, som följaktligen har anpassats för annan verksamhet än onkologi. Varför ska man plötsligt frångå denna plan?

Vi vill poängtera att vi gläds åt engagemanget för cancervården i länet. Det finns stora vinster med ännu mer samarbete mellan olika kliniker som behandlar cancerpatienter, men det samarbetet ska växa fram från de som arbetar i verksamheterna och inte komma som ett dekret från tjänstemannanivå. Vi vill alltså understryka att förslaget som är lagt inte är förankrat på Onkologkliniken, det är inget alternativ som vi efterfrågat utan vi har egna förslag på lösningar. Vi anser att det är en felaktig hantering av en så viktig fråga dels vad som ska inrymmas i hus D1, dels Onkologklinikens nuvarande och kommande lokalbehov.

Ta vara på våra tankar, våra idéer och vår drivkraft att fortsätta utveckla cancervården i Region Jönköpings län, men låt oss vara involverade i beslutsprocessen från början!

Mikael Wallander, facklig representant för läkargruppen

Daniel Thelin, facklig representant för sjuksköterskegruppen

Ulrika Adolfsson, facklig representant för undersköterskegruppen

Jenny Valfridsson, facklig representant för vårdadministratörsgruppen

Susanna Crafoord-Larsen, facklig representant för fysikergruppen

Samtliga onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel