I december gick den sista turen med busslinje 536, en direktlinje mellan Jönköping och Hillerstorp för arbetspendlare. Linjen hade startats 1,5 år tidigare på initiativ av Gnosjöandans Näringslivsförening tillsammans med Gnosjö kommun och var ett samarbete med Länstrafiken och regionen. Man ville från näringslivets håll skapa en busslinje som skulle underlätta arbetspendling, bryta invanda transportbeteenden, och verka för att man inte behövde ha bil för att kunna arbeta i Hillerstorp och bo i Jönköping.

Men i december valde Länstrafiken och de styrande politikerna i den socialdemokratiskt ledda koalitionen att ta sin hand från detta initiativ. På oklara grunder avslutade man projektet trots att man har uttalade mål i våra styrdokument för regionen att länstrafiken ska få fler att åka kollektivt och att det ska vara lätt att arbetspendla i hela länet.

Vi moderater tycker det är synnerligen viktigt att vår kollektivtrafik anpassas så att så många som möjligt kan använda den i sin vardagspendling. Om det innebär att man gör fler direktlinjer som anpassas till där arbetstillfällena finns så må så vara. I Sverige åker i snitt åtta personer med varje bussavgång, bussar som åker långa sträckor utan passagerare är ingen miljövinst. Tidtabeller som inte är anpassade till resenärernas behov är ingen service för våra länsbor. Tänk om och tänk rätt!

Eva Nilsson (M)

Mullsjö

2e vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM), Region Jönköpings län

Carl-Johan Lundberg (M)

Bankeryd

ledamot i TIM

Anders Bengtsson (M)

Vetlanda

ersättare i TIM

Lis Melin (M)

Anderstorp

ersättare i TIM