Under våren flyttade Zenergy sin verksamhet från Lovsjöområdet till tidigare Wattenskärtekniks lokaler vid Storgatan. Företaget tillverkar byggbodar och bostäder. Det gemensamma för dem är att de är uppförda i moduler och konstruerade av företagets egenframtagna material, Zip-element. Den största produkten är byggbodar till Skanska.

Vid sitt möte den 17 augusti beslutade kommunstyrelsen att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Illern. På den aktuella tomten, som ligger i hörnet av Fabriksgatan och Läkaregatan, har det tidigare funnits en tennisbana. I dag får den bebyggas med småindustri i två våningar. Tanken är att ändra till bostäder i tre våningar.

Exakt vad det ska bli eller hur många lägenheter är ännu inte klart. Men tanken är att bygga ettor, tvåor och treor, berättar företagets vd, Olle Magnusson.

Han berättar att en etta är 21–36 kvadratmeter och ryms i en modul. Modulerna innehåller då såväl kök som bad- och sovrum. Det är smarta lösningar byggda i energieffektiva, brand- och fuktsäkra material.

Ju större lägenhet desto fler moduler. Hyran för lägenheterna beräknas landa på cirka 4 000–5 000 kronor – eller i nivå med andra likvärdiga lägenheter i Skillingaryd.

Bygger ni för någon särskild grupp?

Nej, vi visste att det finns behov av bostäder och lägenheterna blir tillgängliga för alla som är intresserade, säger vd:n. Tanken är att kvarteret även ska bli en utställning av våra bostäder.

Ni var tidigare tillfrågade om att bygga för Farmengänget…

Ja, men då tackade vi nej på grund av att det hade blivit svårt att hinna med. Men vi är intresserade i framtiden.