De avhoppade Moderaterna som bildade partiet Demokraterna i Jönköping, ligger sedan tidigare i Demokraterna i Göteborg.

Nu att inte bara namnet är taget utan också beskrivningen av sin politik och sitt parti, texterna på de båda partiernas hemsidor uppges till största delen vara identiska, med skillnaden att ordet Göteborg eller Göteborgare byts ut mot Jönköping eller Jönköpingsbor.

Demokraterna i Göteborg anklagar Demokraterna i Jönköping för upphovsrättsbrott.

 Det där är ju faktiskt kriminellt beteende, enligt upphovsrättslagen är det ett upphovsrättsbrott, säger Martin Wannholt, kommunalråd och partiledare för Demokraterna i Göteborg till SR Jönköping.

Ola Helt, talesperson för Demokraterna i Jönköping, berättar att de nu stängt ner hemsidan för att se över texterna.

Vi behöver se över våra texter i lugn och ro och se om det är några fel begångna, säger han.

Hemsidan lanserades i samband med den presskonferens där vildarna deklarerade att de bildar ett nytt parti.

Det är generella texter som har lagts upp hittills. Vi kände att vi ville ha något om oss i allmänna ordalag, eftersom vi nyss startat hade vi inte hunnit ta fram något partiprogram, säger Ola Helt.

Han berättar att arbetet med Demokraterna i Jönköpings partiprogram påbörjades i måndags.

Vad gäller texterna på hemsidan menar han att de mer beskriver partiets grundläggande värderingar snarare än den rena partipolitiken.

Det har ingenting med det politiska innehållet att göra, exempelvis om vi vill ha fyrfiligt på Munksjöbron. Det här är handlar om det grundläggande temat, att vi värnar demokratin exempelvis och att våra värderingar baseras på de svenska grundlagarna.

Är det här kopierat rakt av eller hur gick det till?

 Jag kan inte hundraprocentigt uttala mig, vi fick hjälp med detta för ingen av oss är särskilt duktiga på nätet.