Flera organisationer deltar och det hålls panelsamtal, workshops och föredrag. Miguel Arana, direktör för deltagande demokrati för Madrids stadsfullmäktige, är en av deltagarna. I Madrid finns en budget på närmare 100 miljoner euro som invånarna är med och beslutar vad de ska användas till. I Nässjö finns ett liknande projekt och även representanter därifrån deltar.

Det är föreningen Demokratisering och Rörelse i Jönköping står som arrangör. Föreningen bildades i höstas men fanns löst formerad sedan tidigare, Hanna Gyllin är en av medlemmarna.

Vi är vanliga Jönköpingsbor som känner att det finns ett behov av att vara med och påverka mer, säger hon.

En del av personerna i föreningen har tidigare varit i andra städer och andra länder och tagit del av projekt kring demokrati, vilket inspirerat till att ordna forumet i Jönköping.

Ett demokratiskt samhälle betyder mer än att gå och rösta en gång var fjärde år. Det finns så många områden som påverkar mig och det är viktigt att alla medborgare känner att deras perspektiv är viktigt, säger hon.

Någon programpunkt du själv ser extra mycket fram emot?

Vi har ett panelsamtal om representation och inkludering, det kommer att bli väldigt intressant.