I EN VÄL FUNGERANDE

Exempel är vår granskning av hur utländska städerskor utnyttjats i Jönköpings län.

I år fyller Sveriges Radios lokala kanaler 40 år och uppdraget har aldrig varit viktigare.

Den lokala radion och den lokala dagspressen är bärare av samma demokratiska uppdrag.

Ett starkt Sveriges Radio och väletablerade lokala tidningar behövs sida vid sida för en väl fungerande demokrati, även i den digitala och sociala världen.

Den svenska public service-modellen med separata bolag för radio och TV tillför mångfald i medieutbudet. Fler lokala röster får höras och fler granskar makten. Det är viktigare än någonsin.

JUST NU UTREDS

Det är det som gör att Sveriges Radio tillsammans med Sveriges Television har överlägset högst förtroende av samtliga svenska medieföretag.

En skattefinansiering skulle innebära omfattande risker eftersom avståndet till politiken skulle minska. Därför är det bättre att utveckla och modernisera dagens licenssystem.

Andra åtgärder som skulle öka oberoendet är exempelvis längre tillståndsperioder och mer långsiktiga beslut rörande ekonomin.

Utan seriösa medier som förhåller sig till pressetiska regler är det lätt att falska nyheter etableras som sanningar.

Hoten mot journalistiken och traditionella medier idag kan yttra sig på olika sätt. Att vi är öppna, tillgängliga och transparenta är därför oerhört viktigt.

DE SENASTE

P4 Jönköping har bland annat kunnat visa hur köpare spekulerat i nybyggda bostadsrätter i Jönköping och sålt vidare utan att ens ha flyttat in.

Vi har också granskat hur tekniska kontoret skött sina ramavtal och kunnat visa att förvaltningen betalat ut miljoner för ospecificerade fakturor.

Allmänhetens långsiktiga förtroende för medier skapas genom lokal närvaro, innehåll som berör och att det finns journalister som bor och verkar på plats och har lokal kännedom.

Idag har Sveriges Radio journalister på över 50 platser i landet.

Vi har utvecklat en teknik som gör det möjligt att enkelt flytta ut och sända utanför radiohusen, tillsammans med publiken, där det händer, när det händer. Var radiohusen fysiskt står blir alltså i framtiden mindre viktigt.

SVERIGES RADIO

I ett samhälle där åsiktsbubblorna breder ut sig och algoritmer styr allt mer av mediekonsumtionen är det viktigare än någonsin att åsikter bryts, det sker dagligen hos oss.

Trovärdighet och kunskap bygger på närvaro. Den går inte att skapa framför en dator utanför länet.

Den 29 augusti 1977 startade P4 Jönköping den första sändningen. Syftet var att komma närmare lyssnarna.

I 40 år har Sveriges Radios lokala kanaler och den lokala pressen kompletterat varandra, konkurrerat men också samarbetat.

De granskningar vi genomför visar hur oerhört viktig den lokala journalistiken är för att värna demokratin och säkra att hela Sverige granskas och bevakas.

Cilla Benkö

vd Sveriges Radio

Björn Löfdahl

programdirektör Sveriges Radio

Peter Olsson

kanalchef P4 Jönköping