ÖVERLAG FUNGERAR

I Svenskt Kvalitetsindex mätningar av kundnöjdheten får tandvården toppbetyg.

Den privata tandvården ligger högst, men Folktandvården hamnar inte långt därefter. Inga andra kundnära branscher kommer ens i närheten av tandvården.

Men framförallt är det svenskarnas goda tandhälsa som utgör ett kvitto på den väl fungerande tandvården.

ATT SYSTEMET

Men det brister på sina håll inom tandvården. Vad många kanske inte känner till är att tandvården i princip består av två olika system.

Det ena är vuxentandvården, där det råder fri prissättning kombinerat med ett högkostnadsskydd för patienten. Det andra är den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården, där det råder prisreglering.

Vårdgivaren får en fast ersättning per patient. Det betyder att ersättningen varken är kopplad till vårdgivarens faktiska kostnader eller patientens vårdbehov.

Enligt en kartläggning genomförd av Privattandläkarna gick Folktandvårdens barn- och ungdomstandvård med förlust i tolv stycken landsting 2015. I Jönköping har den gått med förlust de två senaste åren.

UNDERSKOTTET

För att Folktandvårdens ekonomi ska gå ihop måste pengar slussas från andra områden, oftast vuxentandvården som täcker förlusterna inom barn- och ungdomstandvården. Vilket naturligtvis kan påverka patientkostnaden för vuxentandvården.

Det är inte acceptabelt att andra patientgrupper, där det råder andra villkor, smygvägen ska vara med och finansiera barn- och ungdomstandvården.

Det går inte att motivera ett system där utförarna gör förlust. Risken finns också att privata utförare upplever att det olönsamt att bedriva barntandvård, vilket skulle innebära att patienternas möjlighet att välja vårdgivare minskar.

Endast nio procent av alla barn- och ungdomar går till en privat vårdgivare i Jönköping, vilket är lägre än riksgenomsnittet.

FÖR VUXENTANDVÅRDEN

Privattandläkarna menar att nationella riktlinjer behövs.

Nationella riktlinjer skulle skapa tydlighet, rättvisa och likvärdiga förutsättningar, för såväl patienter som vårdgivare, oavsett var de bor i Sverige.

Utöver detta menar Privattandläkarna att dagens system med fast enhetsersättning per person (så kallad kapitering) inom barn- och ungdomstandvården behöver kombineras med en rörlig ersättning utifrån patientens vårdbehov.

Sven Bågesund

ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Jönköpings län