MODERATER från hela Sverige samlades under samma tak för att lyssna på seminarier, mingla och utbyta idéer.

Stämningen var bra, trots en skakig start: Några dagar innan Sverigemötet hade Dagens Samhälle uppgett att sju lokala moderater vill byta ut partiledaren Anna Kinberg Batra, enligt en enkät.

Avgångskraven hade med stor sannolikhet drivits på av de senaste opinionsmätningarna där Moderaterna hamnat som tredje största parti, strax bakom Sverigedemokraterna.

Pressen på Anna Kinberg Batra påverkade dock inte hennes tal (i alla fall inte i negativ bemärkelse) som fick avsluta Sverigemötet i lördags.

Hon framstod som självsäker och avslappnad vilket är långtifrån det stela intryck som hon ibland kan ge på presskonferenser.

"I EN ovanligt turbulent tid slöts den så kallade decemberöverenskommelsen. Med facit i hand, och det har vi nu, har den skadat tilltron till politiken, till oppositionen, och till oss. Den lät missnöjet växa och bli den starkaste oppositionen", sa Kinberg Batra under avslutningstalet.

Det uttalandet visade på en välbehövlig självinsikt.

För att Moderaterna ska återgå till att vara Sveriges andra största parti, och bli det starkaste oppositionspartiet, krävs det att man börjar erkänna det som gick fel för att återfå förtroendet.

I dagsläget är det lätt att peka på vad regeringen gör fel: höjda skatter för inkomsttagare i mellanklassen, en demokratiminister som är okunnig angående svenska IS-krigare och en rikspolischef som är en börda för Polisen är bara tre exempel.

Men att regeringen inte har briljerat på så många områden betyder inte att missnöjda väljare kommer att rusa över till M.

JA, Moderaterna har en del bra idéer.

Under Sverigemötet, där lokala politiker och rikspolitiker diskuterade tillsammans, kom man fram till att det behövs reformer inom till exempel länsstyrelserna. Det behövs mindre regelkrångel och färre nationella samordnare.

Det var också klokt av Anna Kinberg Batra att fokusera på jobbpolitiken.

Under talet påpekade hon att M vill halvera sysselsättningsklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda innan 2025 och dessutom ska det skapas en halv miljon nya jobb.

Det är siffror som kan vara svåra att uppnå, särskilt med tanke på att det inte är politiker som skapar jobb.

Men att återgå till M:s starka fråga, som är sysselsättningen, är ett smart drag, särskilt med tanke på att jobbskapande är en avgörande faktor för en lyckad integrationspolitik.

MEN TROTS att Moderaterna verkar ha nischat in sig på två områden: jobben och tryggheten (där man satsar på att öka antalet poliser), är det långtifrån problemfritt.

För de moderater som var på plats i Sverigemötet kan det verka som en självklarhet att M kan göra en bra insats inom dessa områden. Men hur övertygar man väljarna om samma sak?

Många väljare förknippar direkt eller indirekt otryggheten med invandringsfrågan. Hur ska Moderaterna se till att dessa röster går till dem och inte till Sverigedemokraterna?

Och vad händer med ett klassiskt högerparti som M när den traditionella vänster-högerskalans konfliktområden, med staten kontra individen, inte är lika intressanta för väljarna som för tio år sedan?

För att M ska lyckas bygga upp trovärdigheten för sin politik och sitt varumärke igen behövs det tid, och tid finns det tyvärr inte gott om till nästa val.